mobili versija | standartinė versija
main-image

Dovydas Paulauskas

Pasirinkite kontaktą

Kontaktai

Vyresnysis bibliotekininkas

Jūsų el. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Nuorodos

Kita informacija

Kita informacija:

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus vyresniojo bibliotekininko pareigybė


Specialūs reikalavimai

1.turi būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;

2.turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros ar kitoje su pareigybės funkcijomis susijusioje srityje;

3.išmanyti Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą;

4.išmanyti informacinių sistemų kūrimą, priežiūrą bei plėtrą;

5.turėti programavimo patirties;

6.turėti patirties, dirbant turinio valdymo sistemomis;

7.išmanyti kompiuterinių tinklų struktūrą ir jų diegimą;

8.išmanyti raštvedybos taisykles;

9.mokėti dirbti Microsoft Word, Excel ir PowerPoint programomis;

10.bent vieną užsienio kalbą mokėti B2 lygiu.


Funkcijos

11.atlieka techninę kompiuterinės įrangos priežiūrą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyriuose ir filialuose;

12.laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir teisės aktų, vykdo viešuosius pirkimus (perkant kompiuterius, kompiuterinių techninę įrangą, ryšių paslaugas ir t. t.);

13.užtikrina administruojamų tinklų ir sistemų saugumą, savalaikį atsarginių kopijų kūrimą;

14.atlieka sisteminę ir tinklinę programų priežiūrą;

15.tvarko Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos duomenų bazes;

16.projektuoja ir administruoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos informacines sistemas;

17.Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos kompiuteriuose diegia antivirusines programas;

18.prižiūri ir tobulina Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje naudojamas programas;

19.teikia metodinę pagalbą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių ir filialų darbuotojams;

20.užtikrina nepriekaištingą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos kompiuterinės įrangos veikimą, operatyvų techninių ir programinių gedimų šalinimą;

21.administruoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos kompiuterių tinklą;

22.planuoja ir skaičiuoja lėšų, reikalingų Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos kompiuterių bazės atnaujinimui, poreikį;

23.atlieka techninę ir profilaktinę Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos turimos kompiuterinės įrangos ir lokalaus tinklo priežiūrą;

24. diegia naują ir atnaujiną Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos kompiuteriuose esamą programinę įrangą;

25.prižiūri Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos kompiuteriuose esamą programinę įrangą;

26.įrengia kompiuterinius tinklus, kompiuterizuotas darbo vietas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose;

27.filmuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos renginius, konferencijas ir t. t., montuoja nufilmuotą medžiagą;

28.maketuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko bibliotekos leidžiamas knygas;

29.teikia informaciją, skirtą ataskaitų rengimui;

30.dirba Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose ir darbo grupėse;

31. dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos administracijos organizuojamuose darbuotojų susirinkimuose ir pasitarimuose, vykdo juose priimtus nutarimus;

32.seminarų, pasitarimų ir tikslinių išvykų metu savo kompetencijos ribose teikia metodinę pagalbą, konsultuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialų ir skyrių darbuotojus;

33. pagal direktoriaus patvirtintą edukacinių užsiėmimų grafiką veda edukacinius užsiėmimus (lankytojams) Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyriuose ir filialuose;

34. rengia bendrąjį Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialų ir skyrių planuojamų renginių sąrašą ir teikia jį Skuodo rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriui;

35.organizuoja, vykdo ir koordinuoja:

35.1. profesinio orientavimo veiklas;

35.2. medijų raštingumo mokymus, skatinančius pilietiškumą;

35.3. komiksų kūrimo edukacinius užsiėmimus;

35.4. nuotolinius mokymus;

35.5. 3D projektavimo užsiėmimus;

35.6. fizinių procesų simuliacijos užsiėmimus;

35.7. grafinio dizaino užsiėmimus;

35.8. įvairias kūrybines dirbtuves;

36.rengia ir publikuoja virtualias parodas;

37.koordinuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vartotojų kompiuterinio, informacinio ir skaitmeninio raštingumo mokymus;

38.įgarsina Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos renginius;

39.fotografuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos renginius, redaguoja nuotraukas;

40.esant reikalui, vairuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos automobiliais.