mobili versija | standartinė versija
main-image

Dovydas Paulauskas

Pasirinkite kontaktą

Kontaktai

Vyresnysis bibliotekininkas

Jūsų el. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Nuorodos

Kita informacija

Kita informacija:

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus vyresniojo bibliotekininko pareigybė


Specialūs reikalavimai

1.Turi būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;

2.Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros ar kitoje su pareigybės funkcijomis susijusioje srityje;

3.Išmanyti Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą;

4.Išmanyti informacinių sistemų kūrimą, priežiūrą bei plėtrą;

5.Turėti programavimo patirties;

6.Turėti patirties, dirbant turinio valdymo sistemomis;

7.Išmanyti kompiuterinių tinklų struktūrą ir jų diegimą;

8.Išmanyti raštvedybos taisykles;

9.Mokėti dirbti Microsoft Word, Excel ir PowerPoint programomis;

10.Bent vieną užsienio kalbą mokėti B2 lygiu.


Funkcijos

1.Atlieka techninę kompiuterinės įrangos priežiūrą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyriuose ir filialuose;

2.Užtikrina administruojamų tinklų ir sistemų saugumą, savalaikį atsarginių kopijų kūrimą;

3.Atlieka sisteminę ir tinklinę programų priežiūrą;

4.Tvarko Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos duomenų bazes;

5.Projektuoja ir administruoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos informacines sistemas;

6.Prižiūri ir tobulina Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje naudojamas programas ir esamą programinę įrangą;

7.Teikia metodinę pagalbą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių ir filialų darbuotojams;

8.Užtikrina nepriekaištingą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos kompiuterinės įrangos veikimą, operatyvų techninių ir programinių gedimų

šalinimą;

9.Administruoja:   

9.1.Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos kompiuterių tinklą;                   

9.2.Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos internetinę svetainę, prieinamą adresu www.svb.lt;                  

9.3.Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą;                  

9.4.Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos socialinio tinklo „Instagram“ paskyrą;                   

9.5.Kitas internetines svetaines, paskyras socialiniuose tinkluose ir t.t., sukurtas, įgyvendinant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos projektus, iniciatyvas ir t.t.;

10.Planuoja ir skaičiuoja lėšų, reikalingų Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos kompiuterių bazės atnaujinimui, poreikį;

11.Atlieka techninę ir profilaktinę Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos turimo lokalaus tinklo priežiūrą;

12.Diegia naują ir atnaujina Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos kompiuteriuose esamą programinę įrangą, antivirusines programas;

13.Įrengia kompiuterinius tinklus, kompiuterizuotas darbo vietas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose;

14.Filmuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos renginius, konferencijas ir t. t., montuoja nufilmuotą medžiagą;

15.Maketuoja plakatus, skrajutes, lankstinukus ir t.t.;

16.Teikia informaciją, skirtą ataskaitų rengimui;

17.Dirba Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose ir darbo grupėse;

18.Dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos administracijos organizuojamuose darbuotojų susirinkimuose ir pasitarimuose, vykdo juose priimtus nutarimus;

19.Rengia bendrąjį Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialų ir skyrių planuojamų renginių sąrašą ir teikia jį Skuodo rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriui;

20.Veda Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojų Microsoft Office programomis ir informacinio raštingumo mokymus;

21.Dalyvauja ir prisideda vykdant:

21.1.Profesinio orientavimo veiklas;

21.2.Medijų raštingumo mokymus, skatinančius pilietiškumą;

21.3.Komiksų kūrimo edukacinius užsiėmimus;

21.4.Nuotolinius mokymus;

21.5.3D projektavimo užsiėmimus;

21.6.Grafinio dizaino užsiėmimus;

21.7.Įvairias kūrybines dirbtuves;

22.Rengia ir publikuoja virtualias parodas;

23.Įgarsina Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos renginius;

24.Fotografuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos renginius, redaguoja nuotraukas;

25.Administruoja elektroninio pašto paslaugą ir elektroninio pašto grupes, kuria elektroninius paštus naujiems Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojams;

26.Esant reikalui, vairuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos automobilius;

27.Pavaduoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus inžinierių bibliotekinių procesų automatizavimui jo atostogų ar laikino nedarbingumo metu.