mobili versija | standartinė versija
main-image

Adelė Baltonienė

Pasirinkite kontaktą

Kontaktai

Vyresnioji bibliotekininkė

Adresas:

Jūsų el. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Nuorodos

Kita informacija

Kita informacija:

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vyresniojo bibliotekininko pareigybės aprašymas


Specialūs reikalavimai

1.Turi būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

2.Išmanyti raštvedybos taisykles;

3.Mokėti dirbti Microsoft Word, Excel ir PowerPoint programomis;

4.Mokėti dirbti Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (toliau – LIBIS);

5.Bent vieną užsienio kalbą mokėti B1 lygiu.


Funkcijos

1.Aptarnauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus ikimokyklinio amžiaus ir I–IV klasių (mokinius) vartotojus;

2.Supažindina vartotojus su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus teikiamomis paslaugomis;

3.Registruoja naujus ir kasmet perregistruoja vartotojus LIBIS;

4.Moko vartotojus naudotis LIBIS: rezervuoti, užsakyti, prasitęsti dokumentų išdavimo laiką ir t. t.;

5.Moko vartotojus naudotis Bibliotekų elektroninių paslaugų portalo (www.ibiblioteka.lt) teikiamomis paslaugomis;

6.Konsultuoja vartotojus dokumentų atviruose Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus fonduose paieškos klausimais;

7.Konsultuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojus darbo su vaikais klausimais;

8.Konsultuoja Skuodo rajono švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojus darbo su vaikais klausimais;

9.Vykdo internetu iš vartotojų gautus dokumentų užsakymus: atrenka užsakytas knygas ir paruošia jas išdavimui;

10.Skaitytojų pageidavimu pratęsia išduotų leidinių grąžinimo terminus (ne daugiau kaip 2 kartus);

11.Dalyvauja formuojant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus fondą;

12.Tvarko Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus fonde esančias ikimokyklinio amžiaus ir I–IV klasių mokiniams skirtas knygas;

13.Dalyvauja atliekant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus dokumentų inventorizaciją ir patikrinimus;

14.Vykdo ir dalyvauja organizuojant renginius vaikams (kartu su Skuodo rajono švietimo įstaigų bibliotekomis, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialais, Skuodo lopšeliu darželiu);

15.Organizuoja ir veda įvairius edukacinius užsiėmimus;

16.Veda ekskursijas ir pamokėles, supažindinančias su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus veikla, teikiamomis paslaugomis ir t. t.

17.Dalyvauja planuojant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus veiklą;

18.Teikia projektų paraiškas įvairiems fondams, įgyvendina finansavimą gavusius projektus; dalyvauja projektus rengiančių komandų susirinkimuose, prisideda įgyvendinant finansavimą gavusius projektus (kai projekto vadovas – kitas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojas);

19.Dalyvauja atliekant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vartotojų nuomonės tyrimus;

20.Vykdo Skuodo rajono švietimo įstaigų moksleivių, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių palieka mokyklas, atsiskaitymą su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriumi: Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus antspaudu ir savo parašu pažymi atsiskaičiusio moksleivio atsiskaitymo lapelį;

21.Visiems Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vartotojams sudaro vienodas sąlygas pasinaudoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus teikiamomis paslaugomis;

22.Atsako į Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vartotojų akis į akį, telefonu ar internetu pateiktas užklausas;

23.Esant reikalui, pavaduoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėją;

24.Dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojų susirinkimuose, vykdo juose priimtus sprendimus;

25.Fiksuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vartotojų pastabas, pasiūlymus, juos analizuoja, o apibendrintus analizės rezultatus teikia Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėjui.