mobili versija | standartinė versija
main-image

Irena Leonavičienė

Pasirinkite kontaktą

Kontaktai

Vyresnioji bibliotekininkė

Jūsų el. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Nuorodos

Kita informacija

Kita informacija:

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniojo bibliotekininko pareigybės aprašymas


Specialūs reikalavimai

1.Turi būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

2.Išmanyti raštvedybos taisykles;

3.Mokėti dirbti Microsoft Word, Excel ir PowerPoint programomis;

4.Mokėti dirbti Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (toliau – LIBIS);

5.Bent vieną užsienio kalbą mokėti B1 lygiu.


Funkcijos

1.Prižiūri ir, vadovaujantis Universalia dešimtaine klasifikacija (toliau UDK), tvarko Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus dokumentų fondą;

2.Iš Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus dokumentų fondo išima nebeaktualius, susidėvėjusius dokumentus ir, suderinus su kitais Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojais, nebeaktualius ir susidėvėjusius dokumentus nurašo;

3.Nurašo skaitytojų negrąžintus, ypatingomis aplinkybėmis (dėl gaisro, potvynio, vagysčių ir pan.) sugadintus ar prarastus dokumentus bei dokumentus su leidybos defektais;

4.Planuoja, analizuoja ir atsiskaito už Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus periodikos skaityklos veiklą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjui;

5.Sudaro metinius periodinės spaudos komplektus;

6.Inicijuoja, organizuoja ir veda renginius, skirtus periodinių leidinių populiarinimui;

7.Dalyvauja, atliekant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus dokumentų inventorizaciją ir patikrinimus;

8.Supažindina vartotojus su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus teikiamomis paslaugomis;

9.Registruoja naujus ir kasmet perregistruoja vartotojus LIBIS;

10.Moko vartotojus naudotis LIBIS: rezervuoti, užsakyti, prasitęsti dokumentų išdavimo laiką ir t. t.;

11.Moko vartotojus naudotis Bibliotekų elektroninių paslaugų portalo (www.ibiblioteka.lt) teikiamomis paslaugomis;

12.Konsultuoja vartotojus dokumentų atviruose Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus fonduose paieškos klausimais;

13.Konsultuoja ir moko vartotojus naudotis elektroninėmis knygų skaityklėmis;

14.Vykdo internetu iš vartotojų gautus dokumentų užsakymus: atrenka užsakytas knygas ir paruošia jas išdavimui;

15.Skaitytojų pageidavimu pratęsia išduotų leidinių grąžinimo terminus (ne daugiau kaip 2 kartus);

16.Siunčia dokumentus iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį ir tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą (mokama paslauga);

17.Rengia įvairios tematikos, aktualias literatūros parodas;

18.Veda ekskursijas ir pamokėles, supažindinančias su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veikla, teikiamomis paslaugomis ir t. t.

19.Dalyvauja planuojant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklą;

20.Teikia projektus įvairiems fondams, vykdo finansavimą gavusius projektus; dalyvauja projektus rengiančių komandų susirinkimuose; prisideda įgyvendinant finansavimą gavusius projektus (kai projekto vadovas kitas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojas);

21.Dalyvauja, atliekant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vartotojų nuomonės tyrimus;

22.Visiems Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojams sudaro vienodas sąlygas pasinaudoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus teikiamomis paslaugoms;

23.Atsako į Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojų akis į akį, telefonu ar elektroniniu paštu pateiktas užklausas;

24.Esant reikalui, pavaduoja bet kurį Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotoją;

25.Pagal iš anksto Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus patvirtintą darbo šeštadieniais grafiką dirba Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje šeštadieniais;

26.Seminarų, pasitarimų ir tikslinių išvykų į Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialus metu, konsultuoja filialų darbuotojus darbo su vartotojais klausimais;

27.Dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojų susirinkimuose, vykdo juose priimtus sprendimus;

28.Dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos ir kitų institucijų rengiamuose mokymuose, seminaruose, konferencijose ir t. t.;

29.Fiksuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojų pastabas, pasiūlymus, juos analizuoja, o apibendrintus analizės rezultatus teikia Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjui;

30.Pagal kompetenciją atstovauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrių.