mobili versija | standartinė versija
main-image

Daiva Gedrimienė

Pasirinkite kontaktą

Kontaktai

Vyresnioji bibliotekininkė

Adresas:

Jūsų el. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Nuorodos

Kita informacija

Kita informacija:

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniojo bibliotekininko pareigybės aprašymas


Specialūs reikalavimai

1.Turi būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

2.Išmanyti raštvedybos taisykles;

3.Mokėti dirbti Microsoft Word, Excel ir PowerPoint programomis;

4.Mokėti dirbti Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (toliau – LIBIS);

5.Bent vieną užsienio kalbą mokėti B1 lygiu.


Funkcijos

1.Rengia bibliografines apžvalgas, straipsnius;

2.Rengia bibliografinius sąrašus ir rodykles;

3.Redaguoja parengtus bibliografinius sąrašus ir rodykles;

4.Ruošia analitinę informaciją;

5.Teikia atrankinės informacijos paslaugas (pagal užsakymą);

6.Vartotojų pageidavimu sudaro bibliografinius sąrašus;

7.Vartotojams teikia bibliografinę informaciją;

8.LIBIS Katalogavimo posistemėje kuria nepriklausomame Skuodo rajono laikraštyje :Mūsų žodis“ publikuojamų bei kituose dokumentuose pateikiamų, su Skuodo rajonu susijusių straipsnių aprašus;

9.LIBIS Periodikos registravimo posistemėje registruoja gaunamus periodinius leidinius;

10.Moko Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos lankytojus naudotis informaciniais ir bibliografiniais leidiniais, Nacionalinės bibliografijos duomenų banku;

11.Atsako į Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vartotojų (akis į akį, telefonu, elektroniniu paštu ar per „Klausk bibliotekininko“) pateiktas užklausas;

12.Planuoja ir organizuoja kraštotyrinę veiklą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje;

13.Tvarko Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus kraštotyros dokumentų fondą;

14.Renka, sistemina ir augo kraštotyrinę medžiagą;

15.Inicijuoja ir organizuoja kraštotyros duomenų bazių sudarymą, prižiūri ir nuolat pildo sukurtas kraštotyrinės informacijos duomenų bazes;

16.Rengia kraštotyros darbus;

17.Rengia naujus ir pildo esamus kraštotyrinės informacijos aplankus;

18.Inicijuoja, organizuoja ir veda kraštotyros darbus, leidinius populiarinančius renginius;

19.Išmano Dublin Core metaduomenų standartą, MARC21, UNIMARC bibliografinių ir autoritetinių įrašų formatus;

20.Vykdo finansavimą gavusius projektus; dalyvauja projektus rengiančių komandų susirinkimuose; prisideda įgyvendinant finansavimą gavusius projektus (kai projekto vadovas kitas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojas);

21.Dalyvauja, atliekant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vartotojų nuomonės tyrimus;

22.Neteikia jokios informacijos, susijusios su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vartotojais ir darbuotojais, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose;

23.Aptarnauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojus;

24.Visiems Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojams sudaro vienodas sąlygas pasinaudoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus teikiamomis paslaugoms;

25.Dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojų susirinkimuose, pasitarimuose ir posėdžiuose, vykdo ten priimtus nutarimus;

26.Dalyvauja planuojant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklą;

27.Esant reikalui, pavaduoja bet kurį Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotoją;

28.Pagal iš anksto Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus patvirtintą darbo šeštadieniais grafiką dirba Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje šeštadieniais;

29.Seminarų, pasitarimų ir tikslinių išvykų į Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialus metu, konsultuoja filialų darbuotojus darbo su vartotojais klausimais;

30.Dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos ir kitų institucijų rengiamuose mokymuose, seminaruose, konferencijose ir t. t.;

31.Fiksuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojų pastabas, pasiūlymus, juos analizuoja, o apibendrintus analizės rezultatus teikia Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjui;

32.Pagal kompetenciją atstovauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrių.