mobili versija | standartinė versija
main-image

Aušra Tiškienė

Pasirinkite kontaktą

Kontaktai

Vyresnioji bibliotekininkė

Adresas:

Jūsų el. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Nuorodos

Kita informacija

Kita informacija:

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniojo bibliotekininko pareigybės aprašymas


Specialūs reikalavimai

1.Turi būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

2.Išmanyti raštvedybos taisykles;

3.Mokėti dirbti Microsoft Word, Excel ir PowerPoint programomis;

4.Mokėti dirbti Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (toliau – LIBIS);

5.Bent vieną užsienio kalbą mokėti B1 lygiu.


Funkcijos

1.Prižiūri ir, vadovaujantis Universalia dešimtaine klasifikacija (toliau UDK), tvarko Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus dokumentų fondą;

2.Nurašo atrinktus nebeaktualius, susidėvėjusius ar skaitytojų negrąžintus leidinius. Vadovaujantis pripažintų nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti bibliotekos dokumentų nurašymo aktais išbraukyti iš spausdintų inventoriaus knygų nurašomų dokumentų inventoriaus numerius ir kainą.

3.Planuoja, analizuoja ir atsiskaito už Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus periodikos skaityklos veiklą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjui;

4.Sudaro metinius periodinės spaudos komplektus;

5.Inicijuoja, organizuoja ir veda renginius, skirtus periodinių leidinių populiarinimui;

6.Dalyvauja, atliekant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus dokumentų inventorizaciją ir patikrinimus;

7.Supažindina vartotojus su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus teikiamomis paslaugomis;

8.Registruoja naujus ir kasmet perregistruoja vartotojus LIBIS;

9.Moko vartotojus naudotis LIBIS: rezervuoti, užsakyti, prasitęsti dokumentų išdavimo laiką ir t. t.;

10.Moko vartotojus naudotis Bibliotekų elektroninių paslaugų portalo (www.ibiblioteka.lt) teikiamomis paslaugomis;

11.Konsultuoja vartotojus dokumentų atviruose Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus fonduose paieškos klausimais;

12.Konsultuoja ir moko vartotojus naudotis elektroninėmis knygų skaityklėmis;

13.Vykdo internetu iš vartotojų gautus dokumentų užsakymus: atrenka užsakytas knygas ir paruošia jas išdavimui;

14.Skaitytojų pageidavimu pratęsia išduotų leidinių grąžinimo terminus (ne daugiau kaip 2 kartus);

15.Siunčia dokumentus iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį ir tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą (mokama paslauga);

16.Rengia įvairios tematikos, aktualias literatūros parodas;

17.Veda ekskursijas ir pamokėles, supažindinančias su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veikla, teikiamomis paslaugomis ir t. t.

18.Dalyvauja planuojant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklą;

19.Teikia projektus įvairiems fondams, vykdo finansavimą gavusius projektus; dalyvauja projektus rengiančių komandų susirinkimuose; prisideda įgyvendinant finansavimą gavusius projektus (kai projekto vadovas kitas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojas);

20.Dalyvauja, atliekant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vartotojų nuomonės tyrimus;

21.Visiems Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojams sudaro vienodas sąlygas pasinaudoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus teikiamomis paslaugoms;

22.Atsako į Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojų akis į akį, telefonu ar elektroniniu paštu pateiktas užklausas;

23.Esant reikalui, pavaduoja bet kurį Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotoją;

24.Seminarų, pasitarimų ir tikslinių išvykų į Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialus metu, konsultuoja filialų darbuotojus darbo su vartotojais klausimais;

25.Dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojų susirinkimuose, vykdo juose priimtus sprendimus;

26.Dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos ir kitų institucijų rengiamuose mokymuose, seminaruose, konferencijose ir t. t.;

27.Fiksuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojų pastabas, pasiūlymus, juos analizuoja, o apibendrintus analizės rezultatus teikia Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjui;

28.Pagal kompetenciją atstovauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrių;

29.Administruoja Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą (toliau – LIBIS) Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje;

30.Kuria naujų vartotojų duomenis ir suteikia jiems tam tikras teises;

31.Valdo LIBIS vartotojus, jų įgaliojimus ir teises;

32.Šalina atsiradusius LIBIS sistemos sutrikimus;

33.Šalina iš LIBIS kompiuterinio katalogo klaidingai įvestus duomenis;

34.Konsultuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos ir Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojus darbo LIBIS klausimais;

35.Analizuoja LIBIS kompiuterinio katalogo klaidas ir apie jas praneša Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių vedėjams, filialų ir Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojams;

36.Vykdo nuolatinę LIBIS kompiuterinio katalogo priežiūrą;

37.Vykdo brūkšninių kodų (spaudiniams ir mokiniams iki 5 klasės) užsakymą;

38.Rengia metodines rekomendacijas darbo LIBIS klausimais;

39.Informuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos ir Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojus, dirbančius su LIBIS, apie LIBIS pakeitimus, atnaujinimus ir t. t.;

40.Planuoja, organizuoja ir koordinuoja skaitmeninimo veiklą Skuodo rajone;

41.Maketuoja plakatus, skrajutes, lankstinukus ir t.t., skirtus vykdyti Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veikloms;

42.Viešina Skaitytojų aptarnavimo skyriaus informaciją Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos „Facebook“ paskyroje ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje www.svb.lt