mobili versija | standartinė versija
main-image

Edmundas Untulis

Pasirinkite kontaktą

Kontaktai

Vyresnysis bibliotekininkas

Jūsų el. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Nuorodos

Kita informacija

Kita informacija:

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniojo bibliotekininko pareigybės aprašymas


Specialūs reikalavimai

1.Turi būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

2.Išmanyti raštvedybos taisykles;

3.Mokėti dirbti Microsoft Word, Excel ir PowerPoint programomis;

4.Mokėti dirbti Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (toliau – LIBIS);

5.Bent vieną užsienio kalbą mokėti B1 lygiu.


Funkcijos

1.Aptarnauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojus;

2.Supažindina vartotojus su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus teikiamomis paslaugomis;

3.Registruoja naujus ir kasmet perregistruoja vartotojus LIBIS;

4.Moko vartotojus naudotis LIBIS: rezervuoti, užsakyti, prasitęsti dokumentų išdavimo laiką ir t. t.;

5.Moko vartotojus naudotis Bibliotekų elektroninių paslaugų portalo (www.ibiblioteka.lt) teikiamomis paslaugomis;

6.Konsultuoja vartotojus dokumentų atviruose Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus fonduose paieškos klausimais;

7.Vykdo internetu iš vartotojų gautus dokumentų užsakymus: atrenka užsakytas knygas ir paruošia jas išdavimui;

8.Skaitytojų pageidavimu pratęsia išduotų leidinių grąžinimo terminus (ne daugiau kaip 2 kartus);

9.Dalyvauja formuojant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus fondą;

10.Tvarko Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus fonde esančias knygas;

11.Dalyvauja atliekant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus dokumentų inventorizaciją ir patikrinimus;

12.Organizuoja ir veda įvairius kultūrinius, edukacinius užsiėmimus ir renginius;

13.Veda ekskursijas ir pamokėles, supažindinančias su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veikla, teikiamomis paslaugomis ir t. t.

14.Dalyvauja planuojant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklą;

15.Teikia projektų paraiškas įvairiems fondams, įgyvendina finansavimą gavusius projektus; dalyvauja projektus rengiančių komandų susirinkimuose, prisideda įgyvendinant finansavimą gavusius projektus (kai projekto vadovas – kitas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojas);

16.Dalyvauja, atliekant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vartotojų nuomonės tyrimus;

17.Teikia nestacionaraus aptarnavimo paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojams: pristato dokumentus į namus, organizuoja ir veda renginius globos įstaigose;

18.Vykdo Skuodo rajono švietimo įstaigų moksleivių, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių palieka mokyklas, atsiskaitymą su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriumi: Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus antspaudu ir savo parašu pažymi atsiskaičiusio moksleivio atsiskaitymo lapelį;

19.Visiems Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojams sudaro vienodas sąlygas pasinaudoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus teikiamomis paslaugoms;

20.Atsako į Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojų akis į akį, telefonu ar elektroniniu paštu pateiktas užklausas;

21.Rengia ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus vyresniajam bibliotekininkui teikia (prieš tai suderinus su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėju) visą informaciją, susijusią su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklą: renginių, edukacinių užsiėmimų, mokymų anonsus, tvarkaraščius ir t. t.;

22.Dirba su įvairią negalią turinčiais vartotojais;

23.Esant reikalui, pavaduoja bet kurį Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotoją;

24.Pagal iš anksto Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus patvirtintą darbo šeštadieniais grafiką dirba Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje šeštadieniais;

25.Seminarų, pasitarimų ir tikslinių išvykų į Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialus metu, konsultuoja filialų darbuotojus darbo su vartotojais klausimais;

26.Redaguoja ir ruošia leidybai Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos leidžiamas knygas ir kitus leidinius;

27.Dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojų susirinkimuose, vykdo juose priimtus sprendimus;

28.Rengia tekstus, skirtus „Elektroninei Skuodo krašto enciklopedijai“ pildyti;

29.Redaguoja kitų Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojų parengtus tekstus, skirtus „Elektroninei Skuodo krašto enciklopedijai“ pildyti;

30.Prižiūri R. Granausko, E. Rudžio ir kitų rašytojų, gyvenusių ir dirbusių Skuodo rajone, kūrybą ir asmenybę menančius eksponatus (rankraščiai, sukauptų asmeninių bibliotekų knygos, asmeniniai daiktai ir t. t.);

31.Dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos ir kitų institucijų rengiamuose mokymuose, seminaruose, konferencijose ir t. t.;

32.Fiksuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojų pastabas, pasiūlymus, juos analizuoja, o apibendrintus analizės rezultatus teikia Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjui;

33.Pagal kompetenciją atstovauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrių.