mobili versija | standartinė versija
main-image

Jolanta Šlečkienė

Pasirinkite kontaktą

Kontaktai

Vyresnioji bibliotekininkė

Jūsų el. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Nuorodos

Kita informacija

Kita informacija:

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniojo bibliotekininko pareigybės aprašymas


Specialūs reikalavimai

1.Turi būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

2.Išmanyti raštvedybos taisykles;

3.Mokėti dirbti Microsoft Word, Excel ir PowerPoint programomis;

4.Mokėti dirbti Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (toliau – LIBIS);

5.Bent vieną užsienio kalbą mokėti B1 lygiu.


Funkcijos

1.Planuoja, organizuoja (suderinus su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėju) ir veda grupinius ir individualius vartotojų kompiuterinio, informacinio ir skaitmeninio raštingumo mokymus;

2.Organizuoja ir veda įvairius kultūrinius, edukacinius užsiėmimus ir renginius;

3.Rengia mokymo programas ir kursus;

4.Planuoja, organizuoja ir veda vartotojų mokymus, edukacinius ir kitus užsiėmimus (prieš tai suderinus su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėju): dailiųjų amatų edukacinius užsiėmimus, mokymus, susijusius su raštingumo plačiąja prasme ugdymu, dailės terapijos užsiėmimus, biblioterapijos užsiėmimus, dailės edukacijas; planuoja, organizuoja, vykdo ir koordinuoja suaugusių vartotojų mokymą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje;

5.Moko ir konsultuoja vartotojus informacijos paieškos klausimais;

6.Planuoja, organizuoja (suderinus su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėju) ir vykdo tiesiogines transliacijas internetu (pagal užsakymą);

7.Teikia atlygintinai teikiamas paslaugas: išrašo „Pinigų priėmimo kvitus“, „Pinigų priėmimo kvitus“ bei už mokamas paslaugas surinktus pinigus ne rečiau kaip kartą per mėnesį pateikia Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vyresniajam bibliotekininkui (administracija);

8.Prižiūri ir tvarko Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus meno ir interneto skaitykloje esantį fondą;

9.Iš Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus meno ir interneto skaitykloje esančio fondo išima ir nurašymui teikia nebeaktualius ir susidėvėjusius dokumentus;

10.Dirba su Vartotojų registracijos ir statistikos sistema (toliau – VRSS);

11.Tvarkingai ir laiku pildo bibliotekinę dokumentaciją;

12.Dalyvauja planuojant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklą;

13.Inicijuoja projektų paraiškų teikimą, teikia projektų paraiškas įvairiems fondams, įgyvendina finansavimą gavusius projektus; dalyvauja projektus rengiančių komandų susirinkimuose, prisideda įgyvendinant finansavimą gavusius projektus (kai projekto vadovas – kitas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojas);

14.Dalyvauja, atliekant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vartotojų nuomonės tyrimus;

15.Visiems Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojams sudaro vienodas sąlygas pasinaudoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus teikiamomis paslaugoms;

16.Dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojų susirinkimuose, vykdo juose priimtus sprendimus;

17.Rengia ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus vyresniajam bibliotekininkui teikia (prieš tai suderinus su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėju) visą informaciją, susijusią su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklą: renginių, edukacinių užsiėmimų, mokymų anonsus, tvarkaraščius ir t. t.;

18.Veda ekskursijas ir pamokėles, supažindinančias su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veikla, teikiamomis paslaugomis ir t. t.

19.Konsultuoja ir moko vartotojus naudotis elektroninėmis knygų skaityklėmis;

20.Esant reikalui, pavaduoja bet kurį Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotoją, įskaitant ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėją;

21.Pagal iš anksto Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus patvirtintą darbo šeštadieniais grafiką dirba Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje šeštadieniais;

22.Dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos ir kitų institucijų rengiamuose mokymuose, seminaruose, konferencijose ir t. t.;

23.Fiksuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojų pastabas, pasiūlymus, juos analizuoja, o apibendrintus analizės rezultatus teikia Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjui;

24.Pagal kompetenciją atstovauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrių.