mobili versija | standartinė versija
main-image

Vaida Žvinklė

Pasirinkite kontaktą

Kontaktai

Vyresnioji bibliotekininkė

Jūsų el. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Nuorodos

Kita informacija

Kita informacija:

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniojo bibliotekininko pareigybės aprašymas


Specialūs reikalavimai

1.Turi būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

2.Išmanyti raštvedybos taisykles;

3.Mokėti dirbti Microsoft Word, Excel ir PowerPoint programomis;

4.Mokėti dirbti Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (toliau – LIBIS);

5.Bent vieną užsienio kalbą mokėti B1 lygiu.


Funkcijos

1.Analizuoja jaunimo informacinius poreikius;

2.Organizuoja jaunimo kultūrinę veiklą;

3.Planuoja, organizuoja ir vykdo (prieš tai suderinus su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėju) naudojimosi prenumeruojamomis ir laisvos prieigos duomenų bazėmis mokymus;

4.Organizuoja ir veda duomenų bazes populiarinančius renginius Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių ir filialų vartotojams;

5.Rengia tekstus Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešąją biblioteką reprezentuojantiems leidiniams: brošiūroms, lankstinukams, informaciniams lapeliams ir t. t.;

6.Dalyvauja formuojant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus jaunimui skirtą dokumentų fondą;

7.Teikia atlygintinai teikiamas paslaugas: išrašo „Pinigų priėmimo kvitus“;

8.Maketuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos renginių, užsiėmimų, akcijų ir t. t. reklamai skirtus plakatus, skirtukus, brošiūras, lankstinukus ir t. t.;

9.Skaitmenina:

9.1.Dokumentus, turinčius istorinę vertę;

9.2.Kraštotyrinę medžiagą;

10.Aptarnauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojus;

11.Teikia projektų paraiškas įvairiems fondams, įgyvendina finansavimą gavusius projektus; dalyvauja projektus rengiančių komandų susirinkimuose, prisideda įgyvendinant finansavimą gavusius projektus (kai projekto vadovas – kitas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojas);

12.Dalyvauja, atliekant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vartotojų nuomonės tyrimus;

13.Neteikia jokios informacijos, susijusios su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vartotojais ir darbuotojais, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose;

14.Visiems Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojams sudaro vienodas sąlygas pasinaudoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus teikiamomis paslaugoms;

15.Dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojų susirinkimuose, pasitarimuose ir posėdžiuose, vykdo ten priimtus nutarimus;

16.Dalyvauja planuojant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklą;

17.Esant reikalui, pavaduoja bet kurį Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotoją;

18.Pagal iš anksto Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus patvirtintą darbo šeštadieniais grafiką dirba Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje šeštadieniais;

19.Seminarų, pasitarimų ir tikslinių išvykų į Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialus metu, konsultuoja filialų darbuotojus darbo su vartotojais klausimais;

20.Dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos ir kitų institucijų rengiamuose mokymuose, seminaruose, konferencijose ir t. t.;

21.Fiksuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojų pastabas, pasiūlymus, juos analizuoja, o apibendrintus analizės rezultatus teikia Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjui;

22.Analizuoja, apibendrina edukacinės veiklos su jaunimu patirtį pasaulio bibliotekose, vykdo inovatyvios praktikos sklaidą ir pritaikymą Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veikloje;

23.Veda darbo su jaunimu apskaitą;

24.Rengia ir įgyvendina edukacinės veiklos programas;

25.Pagal kompetenciją atstovauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrių.