mobili versija | standartinė versija
main-image

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo

Dėl informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos republikos skaitmeninės darbotvarkė“ patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“

 

Kiti teisės aktai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl geriausio metų bibliotekininko vardo suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas "Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl „Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas "Dėl asmens duomenų tvarkymo bibliotekoje pavyzdinių taisyklių patvirtinimo"


Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl savivaldybių viešųjų bibliotekų ir mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas) bibliotekų paslaugų integravimo modelių patvirtinimo“

 

Skuodo rajono tarybos sprendimai

 

Sprendimas dėl Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos detaliojo plano ir techninio projekto rengimo

Sprendimas dėl 0,8 ha ploto visuomeninės paskirties žemės, esančios prie turgaus bei S.Dariaus ir S.Girėno g. sankryžos Skuode detaliojo plano tvirtinimo 

Sprendimas dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Sprendimas dėl projekto "Atradimai su biblioteka" finansavimo