mobili versija | standartinė versija
main-image

Apie skaitymo skatinimą seminare „Skaitymas + skaičiai + bendradarbiavimas“

2016 m. lapkričio 9 d. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skaitykloje vyko seminaras „Skaitymas + skaičiai + bendradarbiavimas“, kurio pagrindinė tema – vaikų ir paauglių skaitymo skatinimas. Seminarą iš dalies rėmė Lietuvos kultūros taryba.
Seminaro dienotvarkėje buvo 4 pranešimai. Apie I-II gimnazijų klasių literatūrinio turinio ugdymo apimtis kalbėjo Skuodo P. Žadeikio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Laimutė Ronkaitienė. Ji supažindino su tyrimo rezultatais, kuriame I-II gimnazijos klasių gimnazistai atsakė į klausimus apie skaitymą. Apibendrindama tyrimą pranešėja akcentavo, kad labiau mėgsta skaityti merginos, o vaikinai skaito rečiau. Taip pat daugiausiai gimnazistų atsakė, kad juos įkvepia skaityti gera knyga ir šeima bei draugai. L. Ronkaitienė taip pat apžvelgė naują privalomos ir rekomenduojamos perskaityti literatūros sąrašą, kuriame nemažai pasikeitimų.
Skuodo Bartuvos progimnazijos mokytoja metodininkė Danutė Vitkuvienė pranešime „Kaip lavinami 5-8 klasių mokinių skaitymo įgūdžiai Skuodo Bartuvos progimnazijoje“ sakė, kad norint sudominti paauglius skaitymu, kaip laisvalaikio praleidimo būdu, reikia ieškoti naujų skaitymo skatinimo būdų ir metodų. Bibliotekininkams ir mokytojams pranešėja linkėjo atrasti ir pasiūlyti tokias knygas, kurios paaugliams būtų įdomios ir artimos savo temomis, atitiktų dabartinį laikmetį. Ji taip pat prisiminė, kokį kelią teko nueiti, kol paaugliai susidomėjo dalyvavimu Skuodo rajono perskaitytų knygų šventėje-konkurse. Rezultatas – 2016 m. Bartuvos progimnazijos 8a klasės komanda tapo šio konkurso nugalėtoja.
Pranešimą „Noriu į biblioteką! Skaitymo skatinimas Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filiale“ skaitė Šiaulių miesto „Šaltinėlio“ filialo vedėja Rita Božienė. Pranešėja supažindino su šio filialo įkūrimo istorija, dabartine jo veikla. Išsamiai R. Božienė pristatė filialo projektinę veiklą, kuri yra įdomi ir įvairialypė. Vykdant projektus filialo lankytojai išmoko kurti lėlių ir šešėlių teatrą, kūrė sakmes ir jas pristatė netradicinėse erdvėse – autobusų stotelėse, mokėsi kurti animacinius filmus. Apibendrinant pranešėja sakė, kad visi šie projektai vaikus skatino skaityti, domėtis savo krašto istorija ir atrasti biblioteką, kaip vietą, kur galima įdomiai bei kūrybingai praleisti laisvalaikį.
Seminaro pabaigoje pranešimas – „Skaitymo skatinimo renginių organizavimas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje“. Jame Vaikų literatūros skyriaus vedėja Stanislava Minelgienė trumpai apžvelgė skyriaus veiklą, pagrindinius rodiklius, čia vykstančius skaitymo skatinimo renginius. Taip pat ji pristatė 2016 m. vykdomo ir Lietuvos kultūros tarybos iš dalies remiamo skaitymo skatimo projekto „Dvylika mėnesių su knyggraužiais“ jau įvykusias bei būsimas veiklas.
Seminaro pranešimų klausėsi Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos, jos filialų ir Skuodo rajono bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų darbuotojai. Nuoširdžiai dėkojame pranešėjams ir projekto partneriams.

Nuotraukų galerija