mobili versija | standartinė versija
main-image

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 metų 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos ataskaita

 

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos ataskaita

 

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos ataskaita

 

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos ataskaita

Turto pokyčių ataskaita

Už 2017 metus

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos ataskaita

Turto pokyčių ataskaita

 

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos ataskaita

 

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos ataskaita

 

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos ataskaita

 

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos ataskaita

Turto pokyčių ataskaita

 

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos ataskaita

 

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos ataskaita

 

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos ataskaita

 

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos ataskaita

Turto pokyčių ataskaita

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos ataskaita

 

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos ataskaita

 

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos ataskaita


IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Informacija pagal veiklos segmentus

Nematerialiojo turto pasikeitimas

Ilgalaikio turto pasikeitimas

Atsargų vertės pasikeitimas

Išankstiniai mokėjimai

Gautinos sumos

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Finnsavimo sumos pagal šaltinius

Trumpalaikės mokėtinos sumos

Kitos pajamos

Darbo užmokesčio sąnaudos

Finansinės rizikos valdymo ataskaita

2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

2018 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 metų finansinių ataskaitų rinkiniai