mobili versija | standartinė versija
main-image

Darbo užmokestis

Pareigybės        

Darbuotojų skaičius

/etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki mokesčių

 2017 m. 

 2018 m. 
2017 2018 I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Direktorius 1/1 1/1 1072  1134 1200 
Direktoriaus pavaduotojas 2/2 1/1 708  -
Struktūrinio padalinio vadovas 4/4 4/4 813 867  853 
Inžinierius bibliotekinių procesų automatizavimui - 1/1 - 798  795 
Vyresnysis bibliotekininkas 27/21,25 22/21,5 517 621  635 
Bibliotekininkas 9/6,25 6/4,5 333 346  473 
Ūkinis personalas 4/3 4/3 315 277  304