home Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji biblioteka

Justino Kubiliaus knygos „dā dongou nematont, bet žemē jau žėnont“ pristatymas Skuode

Informacija atnaujinta 2023-09-18 10:04

Rugsėjo 15 d. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje vyko kraštiečio poeto, literatūros kritiko, eseisto, knygų redaktoriaus Justino Kubiliaus knygos „dā dongou nematont, bet žemē jau žėnont“ pristatymas. Dalyvavo, kalbėjo knygos autorius J. Kubilius, leidinio, vienas iš redaktorių kalbininkas prof. Juozas Pabrėža, poetė, filologė, literatūrologė Dalia Tamošauskaitė-Zabitienė, birbyne grojo Tadas Jonaitis. Knygos ištraukų paskaitė bibliotekos vyriausioji metodininkė Aušra Zubaitė. Renginį vedė Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Sruogienė. 

Naujojoje knygoje visi tekstai – tik žemaičių kalba: eilėraščiai ir 23 prozos paveikslai, vadinami stacijomis. Aprašytas gimtasis Kernų kaimas ir aplinkiniai kaimai, jų žmonės, giminė bei Žemaitija. Kaip prof. J. Pabrėža sakė, ši knyga – paminklas savo tėviškei, gimtajam kraštui ir jo žmonėms buvusiems ir esamiems, ir už šį leidinį tikrai autorius sulauks vienokios ar kitokios premijos. 

Stacijose „Tomsė so žalēs", kur labai panašu į Kryžiaus kelio stotis, autorius, žvelgdamas į gimtinę jau tarsi iš tolo, lyg kokius šventus paveikslus išvysta brolių, tėvų, artimų žmonių, giminės senųjų gyvenimuose – ir šiapus, ir jau anapus, bet visuomet nutviekstus skaudžia gyvasties laikinumo šviesa, lyg iš Raštų atsklindančia. 

Profesorius Juozas Pabrėža išsamiai aptarė kalbines teksto ypatybes, Dalia Zabitienė kalbėjo apie ilgą bendradarbiavimą su Justinu ir išsakė savo nuomonę apie knygą, kurią, kaip sakė, perskaitė vienu ypu, kai tik gavo ją. 

Į knygos pristatymą susirinko gausus gerbėjų būrys, nemažai žmonių iš Justino gimtojo kaimo ir jo apylinkių. Skuodo P. Žadeikio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Kazlauskienė priminė Justinui, kad dar mokinys jis buvo parašęs pjesę, kurią tuomet Skuodo vidurinės mokyklos salėje visi žiūrėję... Ir tikisi, kad pavyks tai pakartoti.  

Sveikino Skuodo seniūnijos atstovė Asta Bagočienė, Daukšių ir Kernų kaimų žmonės, Edmundas Untulis, vaikystės draugė Irena Žvinklienė, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas ir kt.  

Nors sakoma, kad savoje parapijoje pranašu nebūsi, bet po knygos pristatymo Justinas Kubilius savo gimtinėje sulaukė didžiulio pripažinimo, žmonės didžiuojasi juo už gimtųjų vietų ir žmonių garsinimą. Neužteko dėžės knygų visiems norintiems ją įsigyti.