home Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji biblioteka

Proto kovų žaidimas „Razumu vajavuonė“

Informacija atnaujinta 2023-05-24 16:43

Gegužės 23 d. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Senamiesčio filialas Skuodo amatų ir paslaugų mokykloje surengė proto kovų viktoriną „Razumu vajavuonė“.  

Žaidimo „Razumu vajavuonė“ tikslas – per kultūrinę edukaciją moksleivius skatinti domėtis Skuodo ir visos Žemaitijos istorija, žemaitiška tautosaka, papročiais, vietovardžiais, žemaičių kalbos rašybos taisyklėmis, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo gimtine, puoselėti savo krašto tradicijų išugdytas dvasines vertybes. 

Žaidimas susidėjo iš trijų turų, kuriuos sudarė 30 klausimų iš Žemaitijos istorijos, etnografijos bei mišrių klausimų temų. Žaidimą vedė Skaitytojų aptarnavimo vedėja Birutė Sruogienė, rezultatus skaičiavo Senamiesčio filialo vyresnysis  bibliotekininkas Vidmantas Sruogis. 

Visos, žaidime dalyvavusios, penkios komandos pademonstravo maždaug panašaus lygio žinias, tačiau vis dėlto komanda „Profai“ pasirodė esanti iš visų nuovokiausia ir iškovojo I vietą.  

Nuotraukos Justino Budrio