home Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji biblioteka
Žemaitiškos kūrybos renginys

Koram žemaitėškā

2023 Gegužės 31 d. 00:00 - 00:00 Dariaus ir Girėno g. 25B, Skuodas

Informacija atnaujinta 2023-01-16 08:29

*photo*

Je svajuojėt rašītė eilieraštius, apsakīmus, nuovelės a kėtēp ėšmiegintė jiegas lėteratūrėnie kūrībuo arba je jau ėr korat lietuviu bėndrėnė kalbo, prabavuokėt tou padėrbtė ėr žemaitėškā – toriesėt pruoga rastė tuokiū pat draugū, pasėdalintė žemaitėškuosės kūrības patėrtė. 

Skouda rajuona savėvaldībės R. Granauskė vėišuoji bėbliuoteka tėis kuonkursa „Koram žemaitėškā“. Kuonkursos prasėdiejė 2023 m. sausė 1 d. ėr tėisės lig 2023 m. gegožė 31 d. 

Kvėitamė dalīvautė ėr pradedou, ėr jau kūrībėškā prasėlaužė lėteratā ne vėn ėš Žemaitėjės, bet ėr ėš vėsuos Lietovuos. Ne tik – ėš vėsor, kamė tik rasės rašontiu žemaitėškā. 

Kuonkursa tėkslos – puopoliarintė žemaitiu kalba ėr rašība, katrā taisīklės nostatė pruopesuorios Gėrdienis Aleksos, kėlės ėš Tėrkšliū (Mažeikiu r.), ėr pruopesuorios Pabrieža Jūzaps, kėlės ėš Skouda. Lai platē skomb žemaitiu kalba, lai ana golas ėr i kūrības eilelės. Par žemaitėška kūrība atsklēskėt žemaitėška dvasė – kėik anuos dā torem ožsėlėkosės. 

Kuonkursou rēk pateiktė nauji, nikamė nedrokavuota, nikuokiūs kėtūs kuonkursūs nedalīvavusi kūrėni – pruoza arba puoezėjė. Apjimtės pageidautėna nedėdėlė.  

Būs vertėnams kūrībėškoms, ītaigoms, meistrėškoms. 

Atskėrā būs vertėnama puoezėjė, atskėrā – pruoza. Tēp pat atskėrā vākū (lig 18 m.) ėr paugosiūju kūrība. Nomatuoma skėrtė po tris prizėnės vėitas, nogalietuojē būs apduovėnuojemė prizās.  

Bėngamāsis rėngėnīs vīks 2023 m. lapkrėstė mienesie.

Vertėnėma kuomisėjė: Pabrieža J. – pruopesuorios, kalbėninks, žemaitiu kalbuos taisīkliu autuorios; Mukienė D. – žornalistė, redaktuorė; Kobėlios J. – redaktuorios, puoets. 

Kūrėnius gal siūstė paprasto arba elektruonėnio pašto no 2023 m. sausė 1 d. lig 2023 m. gegožė 31 d. 

Adresos: Viešoji biblioteka, Dariaus ir Girėno 25B, 98117 Skuodas. 

Tilipuons pasėtērautė (8 440) 73 299, el. pašts sekretore@svb.lt 

Sekmies kūrībuo! Būkėt aktīvė! 

Grušos Juons 
Skouda rajuona savėvaldībės R. Granauskė vėišuosės bėbliuotekas dėrektuorios 

 

KONKURSO „KORAM ŽEMAITĖŠKĀ“ NUOSTATAI 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 1. Konkurso „Koram žemaitėškā“ nuostatai reglamentuoja konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus teikiamiems kūriniams, kūrinių vertinimą ir dalyvių apdovanojimą. 
 2. Konkurso „Koram žemaitėškā“ organizatorius – Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka. 
 3. Konkurso „Koram žemaitėškā“ partneris – Skuodo žemaičių draugija.
 4. Konkurso „Koram žemaitėškā“ tikslai:
  4.1. puoselėti žemaičių kalbos autentiškumą ir tautinio identiteto saugojimą; 
  4.2. skatinti žemaičių kalbos (tarmės) vartojimą; 
  4.3. praktikoje taikyti A. Girdenio ir J. Pabrėžos nustatytas žemaičių kalbos rašybos taisykles. 
 5. Teikdamas kūrinius konkursui „Koram žemaitėškā“ autorius sutinka, kad jo sukurtas kūrinys publikuojamas ir viešinamas. 

II SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

6. Kūriniai konkursui „Koram žemaitėškā“ teikiami nuo 2023 m. sausio 2 d. iki 2023 m. gegužės 31 d. (imtinai). 
7. Kūrinių pateikimo būdai: 
7.1. elektroniniu paštu sekretore@svb.lt
7.2. tradiciniu paštu adresu Dariaus ir Girėno g. 25B g., Skuodas LT-98117.
8. Kūriniai vertinami nuo 2023 m. birželio 1 d. iki 2023 m. spalio 31 d. 
9. Konkurso baigiamasis renginys organizuojamas 2023 m. lapkričio mėn. 
10. Visiems kūrinius pateikusiems autoriams 2023 m. lapkričio mėn. pradžioje išsiunčiami kvietimai į baigiamąjį konkurso renginį. 
11. Kvietimai išsiunčiami: 
11.1. autoriaus nurodytu elektroniniu paštu; 
11.2. autoriaus nurodytu adresu tradiciniu paštu. 
12. Konkurso „Koram žemaitėškā“ dalyvių amžius nėra ribojamas. 

III SKYRIUS 

REIKALAVIMAI KŪRINIAMS 

13. Konkursui „Koram žemaitėškā“ teikiami: 
13.1. tik žemaičių kalba parašyti kūriniai; 
13.2. niekur iki tol nepublikuoti kūriniai; 
13.3. kūriniai, kurių tekstuose nėra šmeižiančios, žeminančios, neapykantą skatinančios informacijos; 
13.4. kūriniai, kurių apimtis nėra didesnė kaip 50 puslapių, t. y. 25 lapai. 
14. Teikiant kūrinius, privaloma nurodyti: 
14.1. autoriaus vardą ir pavardę1; 
14.2. autoriaus amžių2; 
14.3. kūrinio pavadinimą ir žanrą; 
14.4. kontaktinius duomenis: el. pašto adresą arba gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį3. 
15. Jeigu autorius siunčia ranka rašytą rankraštį, tekstas privalo būti parašytas įskaitomai. 
16. Teikdamas kūrinius konkursui „Koram žemaitėškā“, autorius patvirtina, kad pateikiamas kūrinys yra sukurtas jo paties. 

IV SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

17. Konkursui „Koram žemaitėškā“ pateiktus kūrinius vertina kompetentinga komisija, susidedanti iš komisijos pirmininko ir dviejų narių. 
18. Konkurso dalyviai vertinami dvejuose amžiaus grupėse: 
18.1. dalyviai iki 18 m.; 
18.2. dalyviai nuo 18 m. 
19. Kūriniai vertinami šiose kategorijose: 
19.1. proza; 
19.2. poezija; 
19.3. kita. 
20. Konkurso „Koram žemaitėškā“ dalyvių apdovanojimai: 
20.1. apdovanojami dvejuose amžiaus grupėse: 
20.1.1. dalyviai iki 18 m. amžiaus; 
20.1.2. dalyviai nuo 18 m. amžiaus; 
20.2. kiekvienos amžiaus grupės prizinių vietų (1–3) laimėtojai apdovanojami diplomais ir prizais; 
20.3. visiems dalyviams įteikiami padėkos raštai. 
21. Konkurso organizatorius, partneriai ir rėmėjai pasilieka teisę steigti nominacijas. 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

22. Informacija apie konkursą „Koram žemaitėškā“ yra teikiama el. paštu sekretore@svb.lt arba tel. Nr. (8 440) 732 99. 
23. Žemaičių kalbos rašybos taisykles ir pamokas, kaip taisyklingai rašyti žemaitiškai, rasite Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje, skirtoje žemaičių kalbos puoselėjimui, adresu www.zemaiciukalba.lt.