home Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji biblioteka

Literatūrinė paroda „Margaspalviai Anzelmo Matučio eilėraščiai“ - rašytojo gimimo 100-čiui paminėti 

Informacija atnaujinta 2023-01-06 16:07

Vaikų literatūros skyriuje veikia literatūrinė  paroda „Margaspalviai Anzelmo Matučio eilėraščiai“ - rašytojo gimimo 100-čiui paminėti .  

Anzelmas Matutis gimė 1923 m. sausio 7 d. Marijampolės apskrityje, Zomčinės kaime. Pradinėje kaimo mokykloje išmokęs skaityti ir rašyti, su knyga nesiskyrė visą gyvenimą. Besimokydamas Marijampolės gimnazijoje, pradėjo kurti eilėraščius, kurie buvo spausdinami vaikams skirtuose žurnaluose. 1942 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją.

A. Matutis išleido daugiau kaip 30 eilėraščių, poemų, eiliuotų pasakų knygų vaikams, parengė literatūros bei istorijos skaitinių knygų ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, iš rusų kalbos išvertė estų, kirgizų, baltarusių, rusų poetų eilėraščių, parašė apybraižų, libretą Jurgio Gaižausko operai „Buratinas“ (1969 m.). Poeto veikla neliko neįvertinta – 1973 m. jam buvo suteiktas nusipelniusio mokytojo vardas, 1974 m. jis pelnė Respublikinę valstybinę premiją, 1983 m. poetui suteiktas nusipelniusio kultūros veikėjo vardas. Didžiausio įvertinimo A. Matutis sulaukė 1984 m., kai jo rinktinė „Margaspalvė genio kalvė“ buvo apdovanota H. K. Anderseno diplomu (įrašant A. Matutį į premijuotų rašytojų garbės knygą). A. Matutis mirė 1985 m. rugsėjo 21 d. Alytuje.

Pasak poeto, jis kūrė tik girioje. Drevėje gimė ir „Girios televizorius“ (1973), „Drevinukas“ (1974), „Milžinų šaukštas“ (1978), „Girinukai“ (1978), „Šnekučiai“ (1982), „Tai margumai genelio“ (1983), „Dvylikos svečių lauktuvės“ (1984). Šių knygų posmuose – girių paukščių, upelių, šaltinėlių, žvėrelių šnektos.

1985 m. prie A. Matučio Drevės, dar pačiam poetui gyvam esant ( nors jam pačiam ir neteko nė viename iš jų dalyvauti), prasidėjo „Poezijos pavasarėliai“. Ši graži poezijos šventė vyksta kas antri metai gegužės mėnesį. Iš visos Lietuvos į Pauosupę suvažiuoja žinomi vaikų poetai, jaunieji poezijos mėgėjai ir literatai. Renginio metu skamba A. Matučio poezijos posmai, skelbiamas gražiausias eilėraštis vaikams apie gamtą, žemę, Tėvynę, apdovanojamas poetas – A. Matučio premijos laureatas.