home Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji biblioteka

Poetinės slinkčių slinktys Skuode

Informacija atnaujinta 2022-06-29 11:12

Labai karštą birželio 28 vakarą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su leidyklos „Slinktys“ poetais. Poetinio žodžio mylėtojams savo kūrybą skaitė poetas, asociacijos „Slinktys“ vadovas ir knygų leidėjas Juozas Žitkauskas, eilėraščiais prabilęs gimtąją dzūkų tarme; poetas, dailininkas, juvelyras, medalininkas Gvidas Latakas, įterpdamas ir gimtosios žemaičių kalbos perliukų, jaunosios kartos poetas Linas Daugėla bei žurnalistas, skaitovas Paulius Šironas. Neseniai „Slinktys“ išleido kompaktinę plokštelę „Suėjus prie žemės ribos“, kurioje skamba Pauliaus Širono įskaityti penkių poetų žemininkų tekstai: Juozo Kėkšto, Kazio Bradūno, Alfonso Nykos-Niliūno, Henriko Nagio ir Vytauto Mačernio. Intarpuose skamba kruopščiai paties Pauliaus atrinkta lietuvių kompozitorių minimalistinė muzika. Pauliaus skaitymas taip užbūrė klausytojus, kad prašyta, net pakartoti skaitomą eilėraštį.
Eilėraščius palydėjo Vaido Minelgos ir jo mokinio Vitalijaus Stonkaus atliekamos dainos. Kūrėjams už padėkojo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius, teikdamas suvenyrų, ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas ir Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Sruogienė, įteikdami, bibliotekos išleistas knygas žemaičių kalba.
Šis susitikimas su kūrėjais – dvi valandas trukusi galimybė šviežio oro gūsį kvėptelti vaizduotės erdvėje.