home Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji biblioteka

Religinis vakaras Pašilėje

Informacija atnaujinta 2022-12-19 09:17

   Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos (https://www.ltkt.lt) finansuojamą projektą „Palangos Juzė: pažink, išmok, kurk!“. Projekto veiklos orientuotos į įvairius amatus ir edukacijas, kurių jo dalyviai mokysis skirtingose rajono vietovėse. Šis projektas sėkmingai startavo kovo 25 d. vyskupo ir rašytojo Motiejaus Valančiaus, sukūrusio garsiąją apysaką „Palangos Juzė“, gimtinėje su renginiu „Kriaučiaus Jozės palīdėtovės“.

    O štai balandžio 3 d. (sekmadienį) 14 val. Pašilės bendruomenės namuose įvyko pirmasis edukacinis projekto renginys: religinis vakaras „Kalvarėjės Kalnu su trūbās gėiduojėms“, į kurį atvyko vietos gyventojai, projekte dalyvaujantys bibliotekininkai ir keletas skuodiškių. Projekto „Palangos Juzė: pažink, išmok, kurk!“ idėją pristatė jo vadovė, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Silvija Puškorienė Įdomią paskaitą apie Kalnų giedojimo tradiciją Žemaitijoje ir jų išliekamąją vertę skaitė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas, kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Žemaičių Kalvarijos Kalnų giedojimo tradicijai daugiau nei 380 metų. Šios maldos ir giesmės skirtos apmąstyti Jėzaus kančią ir yra giedamos bažnyčiose ir namuose, per gavėnią ir Didžiąją savaitę, taip pat per šermenis bei kitus mirusiųjų minėjimus. Per daugybę metų keitėsi Žemaičių Kalvarijos Kalnų giedojimo tradicijos, tačiau svarbu, kad jos jau yra suvokiamos ne tik kaip krikščioniškosios kultūros paveldas, religingumo išraiškos būdas, bet ir kaip žemaitiško tapatumo ženklas.

Po pažintinės-teorinės religinio vakaro dalies susirinkusieji pagal visas tradicijas išgiedojo Žemaičių Kalvarijos Kalnus. Triūbomis grojo muzikantai Petras ir Alvydas Stirbliai bei Ričardas Daubaris. Stipriu, melodingu balsu stebino ir užtikrintai Kalnų giedorius į priekį vedė ne tik muzikantai, bet ir telšiškis dvasininkas Andriejus. Žmonėms, dažnai dalyvaujantiems Žemaičių Kalvarijos Kalnų giedojime, atlikti šią misiją sunku nebuvo. Savotiškus Kalnų giedojimo „pradžiamokslio“ sunkumus galbūt patyrė tie, kurie tą atliko pirmą kartą, tačiau visumoje giedojimas vyko sklandžiai, išraiškingai ir, kaip vėliau sakė dvasininkas Andriejus Sabaliauskas „net langai drebėjo“, taip ir liepdamas mums parašyti.  Religinis vakaras Pašilėje paliko stiprų nepakartojimą įspūdį ir tikra tiesa, kad po šių apeigų žmonės jaučiasi dvasiškai stipresni, tarsi „apvalę“ sielą. Skambėjo nuoširdi malda už išėjusius Anapilin: ne tik savo artimuosius ir pažįstamus, bet ir žuvusius Ukrainoje vykstančiame kare. Tokiai maldai pakvietė kunigas.

  Vyresnioji bibliotekininkė Silvija Puškorienė dėkojo susirinkusiems, o garbiam svečiui bei muzikantams dovanojo žemaitiška kalba parašytų, Skuodo bibliotekos išleistų knygų. Po to bendravimas persikėlė į Pašilės biblioteką prie arbatos puodelio.

    Pirmasis edukacinis projekto „Palangos Juzė: pažink, išmok, kurk!“ renginys dalyvius suvienijo bendrai prasmingai veiklai: giesmėms ir maldoms, atskleidė gilios žemaičių tradicijos ypatumus mažiau apie tai žinantiems bei suteikė naujų patirčių.

 

Projektą remia Lietuivos kultūros taryba: https://www.ltkt.lt/