home Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji biblioteka

Vakaras „Šventų Kalėdų belaukiant“

Informacija atnaujinta 2023-12-08 11:55

Gruodžio 6 dienos vakarą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje vyko projekto „Šventų Kalėdų belaukiant“ baigiamasis renginys. Projektą inicijavo Skuodo rajono verslininkų asociacija, o bibliotekos kolektyvas padėjo įgyvendinti. Projekto metu vyko du konkursai: „Kalėdinio laiško“ ir nuotraukų „Šv. Kalėdų belaukiant“. Kalėdinio laiško konkursui laiškus parašė 28 Skuodo miesto ir rajono gyventojai. Nuotraukų konkursui savo darbus atsiuntė 33 autoriai. Iš viso bibliotekos FB lankytojų dėmesiui buvo pateikta 80 nuotraukų. 

Renginio vedėja – dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus vyresnioji bibliotekininkė – Anelė Raugienė pasveikinusi gausiai susirinkusius ir pristačiusi vakaro svečius kvietė apie praėjusių metų pasiekimus bei lūkesčius ir viltis pasisakyti Skuodo rajono savivaldybės merą Stasį Gutautą, verslininkų asociacijos pirmininką Povilą Žvirblį ir bibliotekos direktorių Joną Grušą. Meras trumpai paminėjęs reikšmingiausius metų darbus sakė, kad visko nepavyko padaryti, o kai ką galima ir geriau, tad veiklų ir užmojų likę ateinantiems metams, todėl paragino visus sutelkti konstruktyviam bendradarbiavimui dėl Skuodo rajono žmonių gerovės. Verslininkų asociacijos vadovas akcentavo, kad rajono verslininkai ir toliau rems gražias iniciatyvas ir prisidės prie visuomenei naudingų projektų. Na, o „iškalbusis“ bibliotekos direktorius savo trumpame žemaitiškame NOJ įtvirtino mintį – tegul darbai kalba apie save. Juk šitiek įvairiausių veiklų ir užsiėmimų pasiūlyta naujosios bibliotekos lankytojams, tik rinkis ir dalyvauk. Verslininkų asociacija pasirūpino visomis dovanomis – t. y. personalinėmis dovanomis konkursų laureatams, koncertu ir vaišėmis Bendrystės erdvėje. 

Konkursui „Kalėdinis laiškas“ atsiųstus 28 laiškus skaitė ir jų turinį, struktūrą, pateiktos emocijos stiprumą nagrinėjo vertinimo komisija – lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos metodininkės Aušra Ložienė, Vilija Vaserytė-Vyšniauskienė ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Sruogienė. Komisija laureatais įvardino šiuos laiškų autorius: Ramutę Šličiuvienę, Arną Bertulį, Daivą Stonkuvienę, Gabiją Butkutę, Eleną Katkuvienę, Rūtą Ronkauskienę, Tadą Motuzą, Rusnę Mikalauskaitę, Ugnę Mažonaitę, Karolį Nikartą. 

Laiško konkurse ypač aktyviai dalyvavo Ylakių gimnazijos gimnazistai parašę net 18 laiškų Kalėdų seneliui, slaptam mielam draugui, eglutės žvaigždei, Kalėdų dvasiai, Žiemai. Specialų prizą gimnazijai už Kalėdų dvasios puoselėjimą įsteigė asociacijos nariai, jį gimnazijos atstovei įteikė garbus verslininkų atstovas Stanislovas Martinkus, kilęs iš Ylakių. 

Išrinkti laureatus iš tų 80 nuotraukų, pateiktų konkursui „Šv. Kalėdų belaukiant“, rengėjams padėjo profesionalus fotografas Gediminas Girdenis – foto klubo „Lokys“ narys. Nuotraukos vertintos ne tik profesionaliu jo žvilgsniu, bet ir vadovaujantis fotografavimo taisyklėmis bei konkurso nuostatais. Vertinimo reikalavimus atitiko šių autorių darbai ir laureatais tapo: Daiva Stonkuvienė, Augustina Piečienė, Giedrė Kavulskė, Petras Malūkas, Gabrielė Kirklytė, Danguolė Pauliuvienė ir Rigerdas Gervinskas. 

Kadangi nuotraukos buvo skelbiamos bibliotekos FB paskyroje, tinklo lankytojai galėjo jas vertinti patiktukais, todėl konkurso rengėjai paskyrė prizus ir daugiausia dėmesio sulaukusių nuotraukų autoriams. Štai prizininkai: Jūratės Bertašienės nuotrauka pelnė 296 patiktukų, Danguolės Pauliuvienės trys nuotraukos atitinkamai pelnė 146, 136 ir 134 patiktukus, o Daivos Stonkuvienės – 133 patiktukus. Dalis abiejų konkursų dalyvių laureatais netapo, bet laiškais ir nuotraukomis palietė širdį. Atminimo dovanėlėmis pagerbti šie autoriai: Irena Gudaitienė, Skaistė Kryžiūtė, Vida Jotkienė, Karolis Nikartas, Gabrielė Jautakytė, Leonora Strigūnienė, Kamilė Litvinaitė, Gabrielius Butkus, Adelė Zubienė ir Edmundas Untulis. 

Skuodo rajono verslininkų asociacijos dovanas abiejų konkursų laureatams bei „širdukams“ išdalino ir nuoširdžius palinkėjimus išsakė asociacijos vadovas Povilas Žvirblis bei šios asociacijos tarybos narė Daiva Butavičienė. O nepakartojamą nuoširdumo ir džiaugsmo atmosferą savo kūrybos dainomis kūrė ne tik dainų autorius ir atlikėjas Gediminas Jokubauskas, bet ir visi šventinio vakaro dalyviai. Vakaro pabaigoje atlikėjui dovaną – žemaitiškų knygų rinkinį – padovanojęs bibliotekos direktorius Jonas Grušas linkėjo sukurti daugiau žemaitiškų dainų ir atvykti į Skuode vykstantį tradicinį bardų vakarą. O visus šio vakaro dalyvius pakvietė tęsti vakarojimą Bendrystės erdvėje.