Pradžia Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji biblioteka

Renginiai

Žemaitiškumas 2023 Vasario 08 d. 00:00 - 19:00 Žemaitiu kalbuos dėktants SKOUDA RAJUONA SAVĖVALDĪBĖS RUOMOALDA GRANAUSKĖ VĖIŠUOJI BĖBLIUOTEKA ORGANĖZOU ŽEMAITIU KALBUOS DĖKTANTA  Dėktanta rašīms vīks mėšrē – ėr nuotuolėnio, ėr kontaktėnio būdo. Dėktants vaserė 8 dėina 18.00 adīna būs rašuoms naujajemė bėbliuotekas pastatė (Dariaus ir Girėno 25B) ėr tėisiuogē translioujems internetė – Skouda rajuona savėvaldībės R. Granauskė vėišuosės bėbliuotekas FB paskīruo.  Dėktanta anuo dalīvē rašīs bėbliuotekuo ėr veiziedamė tėisiuogėnė transliacėjė. Anamė gal dalīvautė vėsė nuorėntė̄jē – ne tik Žemaitėjės, bet ėr vėsuos Lietovuos gīventuojē, solaukė 14 metu, katrėms rūp pasėtėkrintė torėmas žemaitiu kalbuos gramatėkas ėr rašības žėnės, ėšdieliuotas muokslėnemė daktara Pabriežas Jūzapa leidėnie „Žemaičių kalba ir rašyba“.   Dėktanta dalīvē, pabėngė anou rašītė, tou, kou parašė, tories par posadīni noskenoutė, nopaveiksloutė arba WORD pormata duokomėnto ėšsiūstė elektruonėnė pašta adreso dalia.zabitiene@gmail.com  Regėstruotėis el. pašto birute.sruogiene@svb.lt Galies dėktanta rašītė ėr be ėšonkstėnės registracėjės.   Kvėitam okatlīvā dalīvautė dėktanta rašīmė!  Žemaitiškos kūrybos renginys 2023 Gegužės 31 d. 00:00 - 00:00 Koram žemaitėškā Je svajuojėt rašītė eilieraštius, apsakīmus, nuovelės a kėtēp ėšmiegintė jiegas lėteratūrėnie kūrībuo arba je jau ėr korat lietuviu bėndrėnė kalbo, prabavuokėt tou padėrbtė ėr žemaitėškā – toriesėt pruoga rastė tuokiū pat draugū, pasėdalintė žemaitėškuosės kūrības patėrtė.  Skouda rajuona savėvaldībės R. Granauskė vėišuoji bėbliuoteka tėis kuonkursa „Koram žemaitėškā“. Kuonkursos prasėdiejė 2023 m. sausė 1 d. ėr tėisės lig 2023 m. gegožė 31 d.  Kvėitamė dalīvautė ėr pradedou, ėr jau kūrībėškā prasėlaužė lėteratā ne vėn ėš Žemaitėjės, bet ėr ėš vėsuos Lietovuos. Ne tik – ėš vėsor, kamė tik rasės rašontiu žemaitėškā.  Kuonkursa tėkslos – puopoliarintė žemaitiu kalba ėr rašība, katrā taisīklės nostatė pruopesuorios Gėrdienis Aleksos, kėlės ėš Tėrkšliū (Mažeikiu r.), ėr pruopesuorios Pabrieža Jūzaps, kėlės ėš Skouda. Lai platē skomb žemaitiu kalba, lai ana golas ėr i kūrības eilelės. Par žemaitėška kūrība atsklēskėt žemaitėška dvasė – kėik anuos dā torem ožsėlėkosės.  Kuonkursou rēk pateiktė nauji, nikamė nedrokavuota, nikuokiūs kėtūs kuonkursūs nedalīvavusi kūrėni – pruoza arba puoezėjė. Apjimtės pageidautėna nedėdėlė.   Būs vertėnams kūrībėškoms, ītaigoms, meistrėškoms.  Atskėrā būs vertėnama puoezėjė, atskėrā – pruoza. Tēp pat atskėrā vākū (lig 18 m.) ėr paugosiūju kūrība. Nomatuoma skėrtė po tris prizėnės vėitas, nogalietuojē būs apduovėnuojemė prizās.   Bėngamāsis rėngėnīs vīks 2023 m. lapkrėstė mienesie. Vertėnėma kuomisėjė: Pabrieža J. – pruopesuorios, kalbėninks, žemaitiu kalbuos taisīkliu autuorios; Mukienė D. – žornalistė, redaktuorė; Kobėlios J. – redaktuorios, puoets.  Kūrėnius gal siūstė paprasto arba elektruonėnio pašto no 2023 m. sausė 1 d. lig 2023 m. gegožė 31 d.  Adresos: Viešoji biblioteka, Dariaus ir Girėno 25B, 98117 Skuodas.  Tilipuons pasėtērautė (8 440) 73 299, el. pašts sekretore@svb.lt   Sekmies kūrībuo! Būkėt aktīvė!  Grušos Juons  Skouda rajuona savėvaldībės R. Granauskė vėišuosės bėbliuotekas dėrektuorios    KONKURSO „KORAM ŽEMAITĖŠKĀ“ NUOSTATAI   I SKYRIUS   BENDROJI DALIS   Konkurso „Koram žemaitėškā“ nuostatai reglamentuoja konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus teikiamiems kūriniams, kūrinių vertinimą ir dalyvių apdovanojimą.  Konkurso „Koram žemaitėškā“ organizatorius – Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka.  Konkurso „Koram žemaitėškā“ partneris – Skuodo žemaičių draugija. Konkurso „Koram žemaitėškā“ tikslai: 4.1. puoselėti žemaičių kalbos autentiškumą ir tautinio identiteto saugojimą;  4.2. skatinti žemaičių kalbos (tarmės) vartojimą;  4.3. praktikoje taikyti A. Girdenio ir J. Pabrėžos nustatytas žemaičių kalbos rašybos taisykles.  Teikdamas kūrinius konkursui „Koram žemaitėškā“ autorius sutinka, kad jo sukurtas kūrinys publikuojamas ir viešinamas.  II SKYRIUS   KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA   6. Kūriniai konkursui „Koram žemaitėškā“ teikiami nuo 2023 m. sausio 2 d. iki 2023 m. gegužės 31 d. (imtinai).  7. Kūrinių pateikimo būdai:  7.1. elektroniniu paštu sekretore@svb.lt ;  7.2. tradiciniu paštu adresu Dariaus ir Girėno g. 25B g., Skuodas LT-98117. 8. Kūriniai vertinami nuo 2023 m. birželio 1 d. iki 2023 m. spalio 31 d.  9. Konkurso baigiamasis renginys organizuojamas 2023 m. lapkričio mėn.  10. Visiems kūrinius pateikusiems autoriams 2023 m. lapkričio mėn. pradžioje išsiunčiami kvietimai į baigiamąjį konkurso renginį.  11. Kvietimai išsiunčiami:  11.1. autoriaus nurodytu elektroniniu paštu;  11.2. autoriaus nurodytu adresu tradiciniu paštu.  12. Konkurso „Koram žemaitėškā“ dalyvių amžius nėra ribojamas.  III SKYRIUS   REIKALAVIMAI KŪRINIAMS   13. Konkursui „Koram žemaitėškā“ teikiami:  13.1. tik žemaičių kalba parašyti kūriniai;  13.2. niekur iki tol nepublikuoti kūriniai;  13.3. kūriniai, kurių tekstuose nėra šmeižiančios, žeminančios, neapykantą skatinančios informacijos;  13.4. kūriniai, kurių apimtis nėra didesnė kaip 50 puslapių, t. y. 25 lapai.  14. Teikiant kūrinius, privaloma nurodyti:  14.1. autoriaus vardą ir pavardę1;  14.2. autoriaus amžių2;  14.3. kūrinio pavadinimą ir žanrą;  14.4. kontaktinius duomenis: el. pašto adresą arba gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį3.  15. Jeigu autorius siunčia ranka rašytą rankraštį, tekstas privalo būti parašytas įskaitomai.  16. Teikdamas kūrinius konkursui „Koram žemaitėškā“, autorius patvirtina, kad pateikiamas kūrinys yra sukurtas jo paties.  IV SKYRIUS   VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS   17. Konkursui „Koram žemaitėškā“ pateiktus kūrinius vertina kompetentinga komisija, susidedanti iš komisijos pirmininko ir dviejų narių.  18. Konkurso dalyviai vertinami dvejuose amžiaus grupėse:  18.1. dalyviai iki 18 m.;  18.2. dalyviai nuo 18 m.  19. Kūriniai vertinami šiose kategorijose:  19.1. proza;  19.2. poezija;  19.3. kita.  20. Konkurso „Koram žemaitėškā“ dalyvių apdovanojimai:  20.1. apdovanojami dvejuose amžiaus grupėse:  20.1.1. dalyviai iki 18 m. amžiaus;  20.1.2. dalyviai nuo 18 m. amžiaus;  20.2. kiekvienos amžiaus grupės prizinių vietų (1–3) laimėtojai apdovanojami diplomais ir prizais;  20.3. visiems dalyviams įteikiami padėkos raštai.  21. Konkurso organizatorius, partneriai ir rėmėjai pasilieka teisę steigti nominacijas.  V SKYRIUS   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS   22. Informacija apie konkursą „Koram žemaitėškā“ yra teikiama el. paštu sekretore@svb.lt arba tel. Nr. (8 440) 732 99.  23. Žemaičių kalbos rašybos taisykles ir pamokas, kaip taisyklingai rašyti žemaitiškai, rasite Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje, skirtoje žemaičių kalbos puoselėjimui, adresu www.zemaiciukalba.lt.  Paroda 2023 Sausio 26 d. 00:00 - 00:00 Patyriminė paroda „Pasaulio įkvėpimas“ Kviečiame į unikalų patyriminį kvapų, šviesų ir garso užsiėmimą „Pasaulio įkvėpimas“,  kurio metu bus pristatyta kvapų kolekcija-paroda. Patyriminė paroda organizuojama iki 2023 m. sausio 26-os dienos. Apie kvapų kolekciją-parodą: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka 2022 m. vykdė projektą „Patyriminė literatūrinė kelionė: vaizdu, garsu, kvapu“, kurio metu buvo taikomas patyriminio ugdymo principas, kumet rezultato siekiama per kompleksišką refleksiją bei asmeninę patirtį. To buvo siekiama per tris ryškiausius pojūčius: vaizdą, garsą ir kvapą. Vienos iš projekto dalių metu dalyviai buvo kviečiami diskutuoti apie įvairių pasaulio šalių XX a. literatūrą ir per individualius pojūčius, asociacijas pažinti pasirinkto ir aptarto literatūros kūrinio prasmę bei pabandyti oflaktoriniu pagrindu sukurti pasirinktos šalies literatūrą reprezentuojantį kvapą. Taip gimė unikali kvapų kolekcija-paroda, kuri reprezentuoja 15 šalių, jas atstovaujančius autorius bei kūrinius. Registracija grupėmis nuo 7 iki 15 žmonių telefonu: +307 606 57 432 arba el. paštu:  zivile.mackeviciute@svb.lt Parodą rekomenduojama lankyti tamsesniu paros metu.
Renginių sąrašas
Vasaris 2023
P A T K P Š S
30
31
1
2
3
4
5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5

Naujienos

Naujos knygos

Sekite naujienas ir skolinkitės jus dominančias knygas. Primename, kad knygas galite užsisakyti ir atnaujintame elektroninių paslaugų portale ibiblioteka.lt