home Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji biblioteka

Kraštotyriniai darbai

Informacija atnaujinta 2022-03-10 16:23

02 Rajono bibliotekos

[1] Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių metraštis (2003–2013): albumas / parengė Daiva Gedrimienė; Skuodo viešoji biblioteka.- Skuodas, 2013.- [Saugomas Skuodo VB]

[2] Jaunųjų ūkininkų ratelių knygynėliai ir seklyčios Skuodo rajone 1930-1940, 1941-1944 m. / parengė J. Galdikienė; Skuodo viešoji biblioteka.- Skuodas, 2010.- 4 p. – Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[3] Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių metraštis (2003-2010): albumas / parengė Daiva Gedrimienė; Skuodo viešoji biblioteka.- Skuodas, 2003-2010. [Saugomas Skuodo VB]

[4] Skuodo viešoji biblioteka 1939-2008: (istorija): 2-jų dalių / parengė Judita Galdikienė; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 2009
D.1: 1939-1998 metai.- 2009.- 91 p.: iliustr.+ priedai [4].- Nuotraukų autoriai nenurodyti ir nežinomi.- Bibliogr.: p. 87-91 (147).- Įrištas. [Saugomas SVB]
D.2: 1999-2004 metai; 2005 - 2008 metai.- 2009.- 310 p.: iliustr.+ priedai [15]- Nuotraukų autoriai nenurodyti.- Bibliogr.: p. 303-310 (262).- Įrištas [Saugomas Skuodo VB]

[5] Ylakių kaimo bibliotekos metraštis: 1980- 2006 / parengė Regina Kaupienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ylakių filialas.- Ylakiai, [ 2000- 2006].- 44 p.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Ylakių filiale]

[6] Šauklių kaimo bibliotekos istorija: [biblioteka darbuotojų atsiminimuose] / parengė Onutė Čeponienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šauklių filialas.- Šaukliai, 2006.- 31 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.- [Kompiuteriu maketavo E. Bumblauskienė]. [Saugomas Skuodo VB, Šauklių filiale]

[7] Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių metraštis (1996-2002): albumas / parengė Daiva Gedrimienė; Skuodo viešoji biblioteka.- Skuodas, 1996-2002. [Saugomas Skuodo VB]

[8] Dienos tarp knygų: bibliotekininkų prisiminimai / parengė Judita Galdikienė; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 1999.- 44 p.: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[9] Skuodo viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus metraštis: (1955-1999)/ Skuodo viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius.- Skuodas, 1959-1999.- Albumas. [Saugomas Skuodo VB vaikų literatūros skyriuje]

[10] Bibliotekos istorija: (1964-1971 m.): [Vindeikiai] / parengė Romualda Bridikienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vindeikių filialas.- Vindeikiai, 1991. [Saugomas Šliktinės filiale]

[11] Lenkimų bibliotekos istorija: [1953-1990 m]: bibliotekininkystės kursų baigiamasis darbas / Gražina Daukantienė; Vadovas prof. Klemensas Sinkevičius, recenzentas P. Saudargas; Skuodo CB Lenkimų filialas.- Vilnius, 1991.- 27 p.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Lenkimų filiale ir Skuodo VB]

[12] Skuodo rajono bibliotekų veikla: 1974-1984 metais / Irena Šteinienė; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1987.- 26 p.: lentelės.- Mašinraštis, įrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[13] Skuodo rajono bibliotekinio darbo veteranai: [prisiminimai] / Parengė Irena Šteinienė; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1985.- 46 p.: iliustr.- Mašinraštis, įrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[14] Skuodo centrinės bibliotekos metraštis: (1972-1978) / parengė Stanislava Minelgienė; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1980.- 63 p.- Mašinraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[15] Skuodo rajoninės bibliotekos istorija / parengė Irena Abrutytė; Skuodo rajoninė biblioteka.- Skuodas, 1972.- 81 p..- Mašinraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje]

 

069 Muziejai

[1] Skuodo rajono muziejaus analizė: rekreacinių įstaigų praktinis darbas / parengė Kristina Ruikytė; darbą tikrino R. Urbonienė; VĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegija, Ekonomikos ir vadybos katedra.- Klaipėda, 2004.- 8 p.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[2] Simono Daukanto atminimo saugojimo Kalviuose, Lenkimuose istorija / parašė Adelija Drukteinienė; Skuodo rajono Lenkimų seniūnija.- Lenkimai, 2000.- 103 p.: iliustr.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB (kopija), originalas – Lenkimų seniūnijoje, Lenkimų S. Daukanto pagrindinėje mokykloje]

[3] Skuodo rajono muziejų veiklos analizė: diplominis darbas / parengė Rasa Gedrimaitė; darbo vadovas doc. J. Genys; KU Gamtos mokslų fakultetas Rekreacijos katedra.- Klaipėda, 1998.- 90 p.: iliustr.- Bibliogr.: p. 66-68 (53).- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB, originalas – Skuodo muziejuje]

[4] Skuodo etnografinis muziejus: kursinis darbas / parengė A. Mažūnavičiūtė; tikrino doc. V. Rimkus; ŠPI Dailės fakultetas.- Šiauliai, 1995.- 15 p.: iliustr.- Nuotraukos A. Mažūnavičiūtės.- Rankraštis, neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje]

[5] S. Daukanto visuomeninio muziejaus metraštis / parengė Janina Matulevičienė; LTSR Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Skuodo skyrius, Lenkimų vidurinės mokyklos LKP pirminė organizacija.- Lenkimai, 1986.- 107 p.- Mašinraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[6] Respublikinis unikalių akmenų muziejus / parengė Irena Šteinienė, nuotraukos Jono Grušo; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1979.- 24 p.: iliustr.- Bibliogr.: p. 18-20(35).- Mašinraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

 

329 Rajono politinės partijos

[7] Mosėdžio Tarybų Lietuvos 40-mečio kolūkio pirminės komjaunimo organizacijos istorija / parengė Jadvyga Laureckienė; Mosėdžio kolūkio kraštotyros organizacija; Skuodo rajono centrinės bibliotekos Mosėdžio filialas.- Mosėdis, 1981.- 65 p.: iliustr.- Mašinraštis, įrištas.- Nuotraukų autorius A. Bernotas. [Saugomas Skuodo VB]

 329.71 Visuomeninės organizacijos

[8] Skuodo rajono Luknių kaimo bendruomenė / parengė Birutė Bružienė; Skuodo SVB Luknių filialas.- Luknės, 2008.- 97 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Luknių filiale]

[9] Tarpukario organizacijų veikla Ylakiuose ir aplinkiniuose kaimuose: projektinis darbas / parengė Lina Matutytė; darbo vadovė Lidija Drukteinienė; Skuodo rajono Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, 2002.- 12 p.: iliustr. – Neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB]

[10] Jaunieji ūkininkai [Šatėse] / parengė mokyt. Irena Kontenienė; Skuodo rajono Šačių vidurinė mokykla.- Šatės, 1998.- 5 p.: Iliustr.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[11] Šaulių sąjunga [Šatėse] / parengė mokyt. Irena Kontenienė; Skuodo rajono Šačių vidurinė mokykla.- Šatės, 1998.- 11 p.: iliustr.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[12] Tretininkai [Šatėse]/ parengė mokyt. I. Kontenienė; Skuodo rajono Šačių vidurinė mokykla.- Šatės, 1998.-5 p.: iliustr.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šatėse]


Jaunimo ir vaikų sąjūdžiai ir organizacijos

[1] Valančiukų veikla Žemaitijoje – geriausia nusikalstamumo ir svaiginimosi prevencija Lietuvoje / parengė Virginija Jonkuvienė; Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija.- Skuodas, 2007.- 26 p.: iliustr.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[2] Jaunieji angelaičiai [Šatėse] / parengė mokytoja Irena Kontenienė; Skuodo rajono Šačių vidurinė mokykla.- Šatės, 1998.- 3 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[3] Pavasarininkai [Šatėse] / parengė Irena Kontenienė; Skuodo rajono Šačių vidurinė mokykla.- Šatės, 1998.- 8 p.: iliustr.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šatėse]

 

334.72 Rajono įmonės

[1] Aleksandrijos kaimo įmonės / parengė Stanislava Šmaižienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Aleksandrijos filialas.- Aleksandrija, 2006.- 20 p.: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.- Nuotraukos iš įmonių archyvų. [Saugomas Skuodo VB, Aleksandrijos filiale]

 

352 Savivaldybė, seniūnijos

[1] Mosėdžio seniūnijos seniūnai, viršaičiai ir darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininkai / parengė Nijolė Vyniautienė; priede Mosėdžio seniūnų ranka rašyti prisiminimai, p.47-57; Skuodo SVB Mosėdžio filialas.- Mosėdis, 2008.- 60 p.: iliustr., priedai (10 p.)- Nuotraukų autoriai nežinomi.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Mosėdžio filiale]

 

37 Rajono mokyklos

[1] Gėsalų mokyklos įsteigimas ir jos raida / parengė Vida Rušinskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų filialas.- Gėsalai, 2006.- 35 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.- [Kompiuteriu maketavo E. Bumbliauskienė].- Nuotraukos iš archyvų. [Saugomas Skuodo VB, Gėsalų filiale, Skuodo muziejuje]

[2] Mokytojai, dirbę Ylakių vidurinėje mokykloje /kraštotyros būrelio darbas; darbo vadovė Lidija Drukteinienė; Skuodo rajono Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, 2002.- 30 p.: iliustr.- Nuotraukų autoriai nenurodyti.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje, Ylakių gimnazijoje]

[3] Rukų pagrindinė mokykla: (šiek tiek istorijos) / Janina Jucienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Rukų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Rukai, 2001.- 12 p: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Rukų filiale]

[4] Ylakių mokyklos istorija / parengė L. Drukteinienė, K. Drukteinis, E. Miltenienė, B. Miltenis; Skuodo rajono Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, 2000.- 34 p.: iliustr.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[5] Šačių mokyklos istorija / parengė mokytoja Irena Kontenienė; Skuodo rajono Šačių vidurinė mokykla.- Šatės, 2000.- 79 p.+ priedas [17]: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[6] Mosėdžio vidurinės mokyklos metraštis / parengė Lina Selenienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Mosėdžio vidurinės mokyklos biblioteka.- Mosėdis, 2000. [Saugomas Mosėdžio gimnazijoje]

[7] Lenkimų Simono Daukanto vidurinės mokyklos lietuvių kalbos vyresniosios mokytojos Adelijos Drukteinienės darbai, akinantys ugdytinius pažinti Daukantą, propaguoti Daukantą, mokytis iš Daukanto / Adelija Drukteinienė; Lenkimų vidurinė mokykla.- Lenkimai, 1998.- 58 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB, Lenkimų S. Daukanto pagrindinėje mokykloje- originalas]

[8] Skuodo rajono Daukšių mokyklos istorija / parengė Birutė Strakšytė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Daukšių pagrindinės mokyklos biblioteka.- Daukšiai, 1997. [Saugomas Daukšių filiale]

[9] Gėsalų mokyklos istorija: (1918- 1996 m.) / parengė Vida Rušinskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Gėsalai, 1996. [Saugomas Gėsalų filiale]

[10] Skuodo vaikų muzikos mokyklos istorija:[1966-1996] / Parengė Judita Galdikienė; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 1996.- 21 p.: iliustr.- Mašinraštis, neįrištas.- Skuodo meno mokyklai svarbios datos: p. 6-10 .- Bibliogr.: p. 11-21 (140). [Saugomas Skuodo VB]

[11] Šačių padangės švyturiai; Aukso ir sidabro medalininkai / parengė Irena Kontenienė; Skuodo rajono Šačių vidurinė mokykla.- Šatės, 1993.- 5 [15] p.: iliustr.- Nuotraukos iš asmeninių albumų.- Mašinraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[12] Skuodo rajono Barstyčių vidurinės mokyklos istorija (1908-1972) / parašė R. Budreckienė; Skuodo rajono Barstyčių vidurinė mokykla.- Skuodas (Barstyčiai), 1972.- 98 p.: Bibliogr.: p. 75-77 (65)- Mašinraštis, įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje, Barstyčių vidurinėje mokykloje]

Moksleivių piešiniai

[1] [Aš piešiu gimtinę...]: vaikų piešiniai 1991 m. sausio 13-ajai atminti / Gėsalų pagrindinė mokykla.- Gėsalai, 1991.- 19 [piešinių] [Saugomas Skuodo VB]

[2] Žemaičių krikštui – 600: Skuodo rajono moksleivių, ateitininkų piešiniai: [parodos medžiaga].- Skuodas, 2013. [Saugomas Skuodo VB]

 

374.7 Kultūros švietimo darbas rajone

[1] Didžiųjų Rūšupių kultūros namų veikla 1979-1986 m.: „Kultūra? Buvo visokios: ir prievarta brukamos, ir iš širdies širdin plaukiančios...“ / parengė B. Domarkienė; Skuodo SVB Didžiųjų Rūšupių filialas.- Didieji Rūšupiai, 2008.- 58 p.: iliustr. – Nuotraukos iš D. Rūšupių kultūros namų archyvo ir D. Domarkaitės; Bibliogr.: p. 58.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Didžiųjų Rūšupių filiale. Filiale saugomas nuotraukų archyvas]

[2] Senovės genčių karybos ir amatų šventės organizavimo ypatumai Apuolėje: diplominis darbas / parengė Vaida Baltonytė; darbo vadovas A. Guzauskas; Klaipėdos kolegija Pedagogikos fakultetas.- Klaipėda, 2008.- 67 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Rinktas kompiuteriu, įrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[3] Vindašių sodyba – XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Ylakių kultūros centras: kraštotyros darbas / parengė Gintaras Balsys; darbo vadovė Lidija Drukteinienė; Skuodo rajono Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, 2004/2005 m.m.- 6 p.: schema.- Neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB]

 

379.8 Turizmas, lankytinos vietos

[1] Viena iš lankomiausių Skuodo rajono vietų: Mažosios Laumikės / parengė Ženeta Smulkienė; Skuodo SVB Barstyčių filialas.- Barstyčiai, 2008.- 42 p.: iliustr.: Bibliogr.: p. 11 (20).- Nuotraukos Ž. Smulkienės.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Barstyčių filiale]

[2] Žemaitijos dvarų kraštovaizdžio tyrimai: magistrantūros studijų baigiamasis darbas / Erika Oželienė; Lietuvos žemės ūkio universitetas.- Kaunas, 2008.- 73 p.: iliustr.- Kopija.- [Saugomas Skuodo VB]

[3] Skuodas ir Skuodo rajonas: [apie lankytinas vietas] / parengė Alma Šakalytė.- Skuodas, 2006.- 25 p.: iliustr.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[4] Maršrutai po Skuodo rajoną: [2 maršrutai] / sudarė Indrė Leonavičiūtė.- Skuodas, 2003.- 18 p.- Rinktas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[5] Po Žemaitijos dvarus: tarptautinė ekspedicija, vykusi 1998 08 06 – 1998 08 10: [ekspedicijoje dalyvavo Skuodo P. Žadeikio vidurinės mokyklos mokiniai] / vadovės: Irena Marcinkevičienė, Laima Vaitulevičienė; Skuodo P. Žadeikio vidurinė mokykla.- Skuodas, 1998.- 64 p.- Spausdintas, neįrištas.- [saugomas Skuodo muziejuje, Skuodo VB]

[6] Skuodo rajono lankytinos vietos ir jų panaudojimas turizmui: kultūros paveldo kursinis darbas / parengė Rasa Gedrimaitė; vadovas doc. J. Genys; Klaipėdos universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, Rekreacijos katedra.- Klaipėda, 1996.- 33 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Mašinraštis, neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB]

[7] Mosėdžio rekreacinė sistema: rekreacinės architektūros kursinis darbas / parengė Rasa Gedrimaitė; vadovas doc. P. Grecevičius; KU Gamtos mokslų fakultetas Rekreacijos katedra.- Klaipėda, 1995.- 31 p.: iliustr.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[8] Skuodo rajono saugotinos ir lankytinos vietos: [diplominis darbas] / parengė Rima Viršilienė: darbo vadovas P. Balionis; VVPI Gamtos-geografijos fakultetas Geografijos katedra.- Skuodas, 1979.- 110 p.- Bibliogr.: 106-108 (37), Skuodo rajono saugotinų paminklų sąrašas, p. 42-48, Lentelių, diagramų ir iliustracijų sąrašas, p.103-105.- Mašinraštis, neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB]

 

39 Etnografija rajone

[1] Moterų ir vyrų avalynė tarpukariu Mosėdžio apylinkėse / parengė mokytoja Biruta Lukošienė; Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija.- Skuodas (Mosėdis), 2007.- 39 p.: iliustr.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Mosėdžio gimnazijoje]

[2] Maisto produktų konservavimo būdai tarpukario Lietuvoje: projektinis darbas / parengė Sandra Latišaitė; Skuodo rajono Mosėdžio vidurinė mokykla.- Mosėdis, 2003.- 19 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB, originalas Mosėdžio gimnazijoje]

[3] XX amžiaus vidurio apavas Ersloje, Rukuose ir Žebrokuose / parengė Janina Jucienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Rukų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Rukai, 2002.- 9 p.: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Rukų filiale]

[4] Padavimai apie archeologinius, istorinius ir mitologinius – sakralinius objektus Skuodo rajone: Lauko tyrimų praktikos darbas: [padavimai žemaičių tarme] / Kęstutis Bartkevičius; darbą tikrino dėstytojas V. Almonaitis; Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra.- Kaunas, 2001.- 19 p.+ priedas [3].- Rinktas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje]

[5] Daukšių ir aplinkinių kaimų vietovardžių žodynėlis / paruošė Birutė Strakšytė; Skuodo SVB Daukšių pagrindinės mokyklos biblioteka.- Skuodas [Daukšiai], 2000.- 16 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.- Kompiuteriu maketavo Emilija Bumbliauskienė. [Saugomas Skuodo VB, Daukšių filiale, Skuodo muziejuje]

[6] Akmuo dvasiniame ir materialiame žmonių gyvenime: projektinis darbas/ parengė Sandra Latišaitė; darbo vadovė B. Lukošienė; Skuodo rajono Mosėdžio vidurinė mokykla.- Mosėdis, 2000.- 23 p.: iliustr.+ priedas (14 p.)- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB, originalas – Mosėdžio gimnazijoje]

[7] Medžio sakralumas: projektinis darbas / parengė Sandra Latišaitė; darbo vadovė B. Lukošienė; Skuodo rajono Mosėdžio vidurinė mokykla.- Mosėdis, 2000.- 25 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Bibliogr.: p. 25 (4).- Neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB, originalas Mosėdžio gimnazijoje]

[8] Pasakos, sakmės, nutikimai: etnografinę medžiagą sutvarkė dukra Adelė Pladukaitė-Semenavičienė / Stefanija Pladukienė.- [Vieta ir metai – nenurodyti].- Neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB]

[9] Stefanijos Pladukienės dainos: 2 d.: melodijas šifravo A. Semenavičienė ir V. Kaubrė.- [Vieta ir metai nenurodyti].
D. 1.- 144 p.: iliustr.- Neįrištas.- [saugomas Skuodo VB]
D.2.- 136 p..- Neįrištas.- [saugomas Skuodo VB]
[10] Stefanijos Pladukienės niekur nepublikuota etnografinė medžiaga / paruošė dukra Adelė Pladukaitė.- [Vieta ir metai nenurodyti].-84 p.- Tekstas rinktas kompiuteriu, neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB]

[11] Gyvulių vardai / parengė Vida Rušinskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Gėsalai, [b.m.] [Saugomas Gėsalų filiale]

[12] Iš kur kilo kaimų pavadinimai / parengė Vida Rušinskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Gėsalai, [b. m.] [Saugomas Gėsalų filiale]

[13] Liaudies medicina: projektinis darbas; darbo vadovės I. Šukienė, I. Marcinkevičienė / parengė Indrė Leonavičiūtė; Skuodo P. Žadeikio vidurinė mokykla.- Skuodas, 1998.- 7 p.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[14] Lino kelias: kraštotyros darbas / parengė Airida Šiaulytė; Darbo vadovė Lidija Drukteinienė; Skuodo rajono Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, 1998.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[15] Magija Žemaičiuose: projektinis darbas / parengė Kristina Pliuškytė; darbo vadovė I. Marcinkevičienė; Skuodo P. Žadeikio vidurinė mokykla.- Skuodas, 1998.- 9 p.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[16] Ylakių kaimo žemių vardai: kraštotyrinis darbas / parengė kraštotyros būrelis; darbo vadovė Lidija Drukteinienė; Skuodo rajono Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, 1996.- 4 p.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB

[17] Skuodo rajono istorijos, padavimai, legendos, senų žmonių prisiminimai apie kaimus, dvarus, kalnus, akmenis, šaltinius / parengė Irena Šteinienė; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1987.- 56 p.- Mašinraštis, įrištas.- Rodyklės: asmenvardžių p. 47-49, vietovardžių p. 50-52. [Saugomas Skuodo VB]

[18] Skuodo rajono liaudies gyvenimo būdas: pasakos ir padavimai, tikri atsitikimai, žemaičių nutikimai, pasakojimai apie darbą ir jo įrankius, papročiai, valgymas, pasakojimai apie čigonus, apranga ir ponų santykiai su samdiniais, buitis, žemaičių santykiai su žydais, patarlės, priežodžiai ir mįslės, žaidimai ir dainos: [žmonių pasakojimai] / darbo vadovė mokytoja Stefa Anužienė; LTSR Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Skuodo skyrius.- Skuodas, 1982/1983.- 80 p.- Mašinraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

 

5 Gamtos mokslai

[1] Skuodo parko ir tvenkinio teritorijos kompleksinis tyrimas: rekreaciniai tyrimai-2: referatas / parengė Indrė Leonavičiūtė; darbą tikrino dėst. A. Urbis; KU, Sveikatos mokslų fakultetas, Rekreacijos ir turizmo katedra.- Klaipėda, 2003.- 19 p.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[2] Skuodo rajono vandens telkinių tvarkymo programa 1996-1999 m.: tyrimo darbą pagal ūkiskaitinę sutartį su AAM Žuvų išteklių departamentu ir ŽŪM Žuvų ūkio departamentu ataskaita / užduoties vadovas dr. V. Kesminas; Lietuvos Hidrobiologų draugija.- Vilnius, 1996.- 65 p.+ priedas [1].- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[3] Akmenų muziejaus įkūrėjo Vaclovo Into pristatymas Valdo Adamkaus premijai / tekstas – biologės M. Jankauskienės ir žurnalisto J. Vyšniausko; nuotraukos – V. Šverio, A. Bernoto, A. Zavadskio, D. Jaso, V. Klovos.- Skuodas-Mosėdis, 1994.- 12p.: iliustr.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[4] Prisiminimai: [parašyti 1978, 1980 m.] / Vaclovas Intas.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[5] Skuodo rajono vandens, pelkių ir pievų paukščiai: diplominis darbas / parengė Marija Vyšniauskaitė; vadovas A. Levickas; Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos ir tautų draugystės ordinų V. Kapsuko universitetas Gamtos mokslų fakultetas Zoologijos katedra.- Vilnius, 1979.- 52 p.: Bibliogr.: p. 51-52 (29).- Mašinraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[6] Žemaitijos botanikos parko flora ir jo apsauga: [diplominis darbas] / parašė Vanda Balandienė; vadovas doc. E. Šapokienė; VVPI Botanikos katedra.- Vilnius, 1975.- 41 p.: Bibliogr. išnašose.- Mašinraštis, įrištas. [Saugomas Skuodo VB]

 

63 Rajono žemės ūkis

[1] Skuodo rajono gyvulių ligos ir pasiutligė: projektas / parengė Mindaugas Tamoševičius; vadovė Irena Kondrotienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2000.- 9 p.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[2] Mosėdžio kolūkio istorijos fragmentai / parengė Povilas Stankus; Skuodo rajono paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, Mosėdžio KP pirminė organizacija.- Mosėdis, 1981.- 176 p.: iliustr.- Mašinraštis, įrištas.- Nuotraukų autoriai: P. Stankus, D. Rubys, B. Aleknavičius ir kiti. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje]

[3] Skuodo rajono “Pabaltijo” kolūkio istorija: [kraštotyrinės ekspedicijos medžiaga] / [paruošė R. Šmaižienė, O. Naujokaitė, I. Šteinienė, E. Vaškienė; darbo vadovė Rimantė Šmaižienė].- Skuodas, 1979.- 165 p.: lentelės, diagramos.- Mašinraštis, neįrištas.- Bibliogr.: išnašose, p. 148-165 (151 pavad.). [Saugomas Skuodo VB]

[4] Socialistinio darbo didvyris Kostas Gvazdžiauskas / Irena Šteinienė; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1978.- 14 p.: portr.- Mašinraštis.- Bibliogr.: išnašose, p.10-13 (36 pavad.).

 

718 Kapinių priežiūra, kapinės rajone

[1] Trumplaukės kaimas ir jame esantys maro kapeliai / parengė Virginija Vitkauskienė; Skuodo VB Nausėdų filialas.- Nausėdai, 2008.- 17 p.: iliustr.+ priedas [7].- Nuotraukos Vytauto Vitkausko.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Nausėdų filiale]

[2] Liudija tik prisiminimai: sunaikintų Augzelių kaimo kapelių istorija / parengė Janina Dobrovolskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Augzelių filialas.- Augzeliai, 2006.- 25 p.: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.- Nuotraukų autorė J. Dobrovolskienė.- [Saugomas Skuodo VB, Ylakių filiale]

[3] Daukšių kapinės: [kraštotyros darbas] / paruošė Birutė Strakšytė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Daukšių pagrindinės mokyklos biblioteka– filialas.- Daukšiai, 2003.- 12 [2] p.: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.- Nuotraukų autorė B. Strakšytė. [Saugomas Skuodo VB, Daukšių filiale, Skuodo muziejuje]

[4] Mosėdžio apylinkės kapinės: kraštotyrinis darbas / parengė Sandra Latišaitė; vadovė mokyt. B. Lukošienė; Skuodo rajono Mosėdžio vidurinė mokykla.- Mosėdis, 2002.- 26 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Mosėdžio gimnazijoje, Skuodo muziejuje]

[5] Rukų laisvamanių kapinės / parengė Janina Jucienė; Skuodo rajono savivaldybės Rukų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Rukai, 2000.- 8 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.- Bibliogr. išnašose. [Saugomas Skuodo VB, Rukų filiale]

 

719 Rajono gamtos, istorijos ir kultūros paminklai

[1] Sveikatos takas Skuode: projektinis darbas / Lina Petrauskytė, Arminas Vaškys; darbo vadovė Bronė Rušinskienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2005.- 25 p.: iliustr.+ priedai [10] p.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Rinktas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje]

[2] Senieji Skuodo miesto architektūros paminklai: projektinis darbas / Asta Žitkutė, Evelina Paulauskaitė; darbo vadovė I. Nomgaudienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2001.- [28] p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[3] Šmitos šaltinis: [pasakojimai] / surinko ir užrašė Aušra Gadeikienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Aleksandrijos pagrindinės mokyklos biblioteka.- Aleksandrija, 2000.- [11] p.: iliustr.- Nuotraukos iš Šmitos asmeninio albumo.-Spausdintas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Aleksandrijos mokykloje]

[4] Šmitos arba Truikinų kaimo (hidrologinis paminklas) šaltinis / parengė Juozas Vyšniauskas; Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Skuodo rajono skyrius.- Skuodas, 1978.- [7] p.: iliustr.- Šaltinio planą, pjūvį ir aplinkos schemą braižė J. Vyšniauskas.- Rankraštis. [Saugomas Skuodo VB]

 

726 Rajono kulto pastatai ir statiniai

[1] Koplytėlės ir kryžiai Didžiųjų Rūšupių, Pakalniškių ir Būdvietės kaimuose: [kraštotyros darbas] / parengė Bronislava Domarkienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Didžiųjų Rūšupių filialas.- Didieji Rūšupiai, 2006.- [20] p.: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.- Nuotraukų autorė B. Domarkienė. [Saugomas Skuodo VB, Didžiųjų Rūšupių filiale]

[2] Ylakių bažnyčios: kraštotyros darbas: [katalikų, baptistų bažnyčios ir žydų sinagoga] / parengė kraštotyros būrelis; darbo vadovė Lidija Drukteinienė; Skuodo rajono Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, 2002.- [6] p.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Ylakių gimnazijoje]

[3] Skuodo rajono bažnyčios: projektinis darbas 2000/2001 m.m.; darbo vadovas Edmundas Bertulis; Skuodo rajono P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2000/2001.- [57] p.: iliustr.- Nuotraukų autoriai nenurodyti.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[4] Lenkimų Šv. Onos bažnyčia: projektinis darbas / parengė V. Petkutė, S. Donielaitė; Skuodo rajono Lenkimų pagrindinė mokykla.- Lenkimai, 2000.- 3 p.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Lenkimų pagrindinėje mokykloje]

[5] Mosėdžio Šv. Mykolo archangelo Romos katalikų bažnyčios ir parapijos kronika / parašė kun. L. Šarkauskas.- Mosėdis, 1976.- [20] p.- Mašinraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje, Mosėdžio gimnazijoje]

 

888.2 Rajono rašytojų ir literatų kūryba

[1] Aš žydinčių laukų poetas...: Vaclovo Pociaus eilės, prozos bandymai publikuoti periodikoje; Fragmentai apie jo kūrybą / Surinko Judita Galdikienė; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 2012.- 80 p.: iliustr.- Neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB]

[2] Romas Daujotas – mažo kaimo didelis žmogus: kraštotyrinis darbas / parengė Rasa Paulauskienė; Skuodo SVB Pašilės filialas.- Pašilė, 2008.- 28 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Bibliogr.: p. 28 (33), Romo Daujoto darbai spausdinti rajoniniame laikraštyje „Mūsų žodis“ p. 18-21(114).- Rinktas kompiuteriu, įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Pašilės filiale]

[3] Stasė Jurgilevičienė: [prisiminimai, kūryba spaudoje] / parengė Silvija Puškorienė; Skuodo SVB senamiesčio filialas.- Skuodas, 2008.- 72 p.: iliustr.- Nuotraukos iš asmeninio albumo.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo senamiesčio filiale]

[4] Mano gyvenimo valtelėj: apie literatę, Daukšių kaimo šviesuolę, mąstytoją, kultūros darbo aktyvistę Jadvygą Ruginienę / paruošė Birutė Strakšytė; Skuodo SVB Daukšių filialas.- Daukšiai, 2008.- 18 p.: iliustr.- Nuotraukos iš asmeninio albumo.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Daukšių filiale]

[5] „Šačių mokyklai 200: kūrę ir kuriantys mokytojai ir mokiniai“: modulio pamokų panaudojimas ruošiant edukacinį projektą / parengė lietuvių k. mokytoja Jūratė Bagočienė; Šačių pagrindinė mokykla.- Skuodas-Šatės, 2007.- 34 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[6] Dagelis, Vidmantas. Amžiaus maniakas: eilėraščiai.- Gėsalai: Skuodo SVB Gėsalų filialas, 2006.- 64 p.: iliustr.- Iliustracijų autorius nenurodytas.- Spausdintas leidinys. [Saugomas Skuodo VB, Gėsalų filiale]

[7] Egzistencinė neviltis D. Paulauskaitės eilėraščių rinkinyje „Sezono uždarymas“ / Parašė Toma Pranytė; darbo vadovė mokyt. L. Ronkaitienė; Skuodo Bartuvos vidurinė mokykla.- Skuodas, 2005.- 20 p.- Rinktas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje]

[8] Skuodo rajono literatai: projektinis darbas / parengė Tadas Minelga; vadovė Bronislava Tamošauskienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2004.- 27 p.: iliustr. – Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[9] Poezijos pavasariai Gėsaluose / Parengė Vida Rušinskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Gėsalai, 1996. [Saugomas Gėsalų filiale]

 

908 Rajono kraštotyra

[1] „Išsaugokime savo senolių praeitį ateities kartoms – 4“: (Naujukų, Miesto Kalniškių, Palaukės, Paeiškūnės, Šilalės ir Šerkšnių kaimų istorijos)/ Surinktą medžiagą sutvarkė Valė Būdienė; Mosėdžio seniūnijos bendruomenė.- Mosėdis, 2010.- [285] p.: iliustr.- Neįrištas, kopija. Nuotraukos iš asmeninių albumų. [Saugomas Skuodo VB, Mosėdžio filiale, Skuodo muziejuje – originalas]

[2] „Išsaugokime savo senolių praeitį ateities kartoms – 4“: (Gondlaukės, Krakių ir Nevočių kaimų istorijos) / surinktą medžiagą sutvarkė Valė Būdienė; Mosėdžio seniūnijos bendruomenė.- Mosėdis, 2009.- [260] p.: iliustr.- Neįrištas, kopija. Nuotraukos iš asmeninių albumų. [Saugomas Skuodo VB, Mosėdžio filiale, originalas Skuodo muziejuje]

[3] Lenkimai. Istorija, kultūra, paveldas. Įvykiai ir žmonės. Žvilgsnis į dabartį / parengė Gražina Daukantienė, Romalda Bridikienė; Skuodo SVB Lenkimų filialas, Lenkimų S. Daukanto pagrindinės mokyklos biblioteka.- Lenkimai, 2008.- 56 p.: iliustr.- Įrištas.- Nuotraukų autoriai nenurodyti.- [Saugomas Skuodo VB, Lenkimų filiale]

[4] Mirusiųjų knyga (1994 spalis – 2007 gruodis): katalogas / parengė Judita Galdikienė; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 2008.- 309 p.: iliustr. Virš.: B. Mockūnienės piešinys „Tautos atgimimas“.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[5] Skuodo rajono Aleksandrijos kaimo S. Daukanto gatvė: [nuotraukose gatvės namai ir gyventojai] / parengė Stanislava Šmaižienė; nuotraukos Sigitos Kniukštienės; Skuodo SVB Aleksandrijos filialas.- Aleksandrija, 2008.- 17 p.: iliustr.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Aleksandrijos filiale]

[6] Vižančių kaimas prisiminimuose / parengė Nijolė Birkantienė; Skuodo SVB Vižančių filialas.- Vižančiai, 2008.- 31 p.: iliustr.+ priedas [3].- Nuotraukos iš D. Čižauskienės albumo ir N. Birkantienės, R. Šličiuvienės.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Vižančių filiale]

[7] Ylakių parapijos bajorai: archyviniai tyrinėjimai / parengė Rymantė Šmaižienė.- Skuodas, 2008.- 30 p.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[8] „Išsaugokime savo senolių praeitį ateities kartoms -2“: (Baksčių, Bobeliškių, Igarių, Mikulčių ir Kusų kaimų istorija) / surinktą medžiagą apiformino Valė Būdienė; Mosėdžio seniūnijos bendruomenė.- Mosėdis, 2008.- 236 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija.- Nuotraukos iš asmeninių albumų. [Saugomas Skuodo VB, Mosėdžio filiale, originalas Skuodo muziejuje]

[9] „Išsaugokime savo senolių praeitį ateities kartoms (1)“: (Gaubių, Plaušinių, Simaičių, Tauzų ir Udralių kaimų praeitis ir šiandiena): projektas / surinko ir apiformino Valė Būdienė; Mosėdžio seniūnijos bendruomenė.- Mosėdis, 2007.- 161 p.: iliustr.- Neįrištas.- Nuotraukos iš asmeninių albumų. [Saugomas Skuodo VB, Mosėdžio filiale, Skuodo muziejuje - originalas]

[10] Būdvietės, Tėvelių ir Virbalų kaimų praeitis ir dabartis: [projekto medžiaga] / surinko ir apiformino Valė Būdienė; Mosėdžio seniūnijos bendruomenė.- Mosėdis, 2006.- [70] p. – Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Mosėdžio filiale, Skuodo muziejuje]

[11] Mosėdis. Skuodo gatvė: [nuotraukose Mosėdžio Skuodo gatvės namai ir gyventojai] / parengė Nijolė Vyniautienė; Skuodo SVB Mosėdžio filialas.- Mosėdis, 2006.- 60 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.- Kompiuteriu maketavo Emilija Bumbliauskienė.- Nuotraukų autorė N. Vyniautienė. [Saugomas Skuodo VB, Mosėdžio filiale, Skuodo muziejuje]

[12] Skuodo Vytauto gatvė: [projektinis darbas] / J. Mockutė, R. Petrulytė, R. Staigvilaitė; Darbo vadovė B. Rušinskienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2005.- 42 p.: iliustr.+ priedas.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo muziejuje, Skuodo VB]

[13] Gėsalų vietovės kaimai, juose esančios sodybos ir gyvenantys žmonės: albumai / Parengė Vida Rušinskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų filialas.- Gėsalai, 2004. [Saugomi Gėsalų filiale]

[14] Skuodo Laisvės gatvė: projektinis darbas / D. Venclauskaitė, D. Vaškytė; Darbo vadovė B. Rušinskienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2002.- [8]p.: iliustr.- Neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB]

[15] Juodkaičių dvaras: referatas / parašė Jurgita Karbauskaitė, vadovė Lidija Drukteinienė; Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, 2002.- 4 p.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[16] Žydai Skuodo gyventojų atsiminimuose / parengė mokytoja Bronė Rušinskienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2002.- p.: iliustr.- Neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB; originalas P. Žadeikio gimnazijoje, Skuodo muziejuje]

[17] Mano senelių ir prosenelių kaimynai žydai: kraštotyrinis rašinys / darbo vadovė Lidija Drukteinienė; Skuodo rajono Ylakių vidurinės mokyklos Kraštotyros būrelis.- Ylakiai, 2001.- Neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB, Ylakių gimnazijoje]

[18] Lenkimai, Lenkimų girininkija, Lenkimuose rodė kinus; Lenkimuose esantys kapai ir kapinės : Moksleivių darbai / L. Martišauskas, R. Lukošius, J. Lukošiutė, D. Jazbutytė, D. Klipšaitė, S. Leliūnaitė; Lenkimų S. Daukanto pagrindinė mokykla.- Lenkimai, 2000.- [28] p.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Lenkimų S. Daukanto pagrindinės mokyklos bibliotekoje]

[19] Atsiminimai apie žydų gyvenimą Šatėse / Vanda Butkutė, VIII klasės mokinė; Šačių pagrindinė mokykla.- Šatės, 1997.- 6 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija – [Saugomas Skuodo VB, Šačių mokykla]

[20] Pradingęs žydų pasaulis; Ką mena Mosėdis / Liudas Gikaras; Daukšių pagrindinė mokykla.- Daukšiai, 1997.- 20 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB]

[21] Pakeliaukime po Gėsalų apylinkes: [kaimų istorijos, gyventojai, paminklai] / rinko kraštotyros būrelis, vadovė Vida Rušinskienė; Gėsalų pagrindinė mokykla.- Gėsalai, 1997.- 60 p.- Neįrištas, kopija- [Saugomas Gėsalų filiale, Skuodo VB]

[22] Giminių šventė Gėsaluose / parengė Vida Rušinskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Gėsalai, 1996. [Saugomi Gėsalų filiale]

[23] Kaunackio dvaras: istorinė apybraiža; istoriniai tyrimai / J. Valančiūtė, projekto vyr. architektas K. Andrijauskas; Klaipėdos valstybinis akcinis paminklų restauravimo projektavimo institutas.- Klaipėda, 1991.- 44 p.+ priedas [3] p.- Neįrištas, mašinraštis. [Saugomas Skuodo VB, Aleksandrijos pagrindinėje mokykloje, Aleksandrijos filiale, Skuodo muziejuje]

[24] Latviai Skuodo krašto gyvenime: medžiagą surinko Skuodo 2-osios vid. mokyklos jaunieji kraštotyrininkai, vadovaujami mokytojo V. Jokšo / Virginijus Jokšas; Skuodo 2-oji vidurinė mokykla.- Skuodas, 1991.- 7 p.- Mašinraštis, neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje]

 

929 Skuodo krašto įžymūs žmonės

[1] Kraštietis Vaclovas Intas / sudarė mokytoja Irma Baužienė; Aleksandrijos pagrindinė mokykla.- Skuodas-Aleksandrija, 2007.- [nenurodytas].- Neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB]

[2] Daukšių kaimo apylinkės ir žymiausi žmonės / paruošė Birutė Strakšytė; Skuodo SVB Daukšių pagrindinės mokyklos biblioteka- filialas.- Daukšiai, 2006.- 29 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.- [Kompiuteriu maketavo E. Bumbliauskienė]. [Saugomas Skuodo VB, Daukšių filiale, Skuodo muziejuje]

[3] Lenkimų krašto tautodailininkai / paruošė Gražina Daukantienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lenkimų filialas.- Lenkimai, 2006.- 25 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.- [Kompiuteriu maketavo E. Bumbliauskienė].- Nuotraukos iš tautodailininkų asmeninių albumų. [Saugomas Skuodo VB, Lenkimų filiale, Skuodo muziejuje]

[4] Mosėdžio seniūnijos iškilūs žmonės / parengė Judita Galdikienė; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 2005.- 15 p.-Spausdintas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[5] Prialgavos kaimo žvaigždė: [Aleksandra Dirvianskaitė 1886-1981] / parengė Irena Kontenienė; Šačių pagrindinė mokykla.- Šatės, 2005.- 25 [2] p.: iliustr.- Neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[6] Matas Untulis (1889-1952) / Literatūrinės kraštotyros būrelis; darbo vadovė M. Taurinskienė; Skuodo rajono Šačių pagrindinė mokykla.- Šatės, 2004.- 143 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Spausdintas, įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[7] P. Brazauskas – tautodailininkas, skulptorius: projektinis darbas / parengė R. Beniušytė, S. Bernotaitė, G. Žilinskaitė; darbo vadovė Stefanija Anužienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2001.- 109 p.: iliustr.- Nuotraukos ir asmeninio albumo.- Neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB, originalas – Skuodo P. Žadeikio gimnazijoje]

[8] Simono Daukanto atminimo saugojimo Kalviuose, Lenkimuose istorija / parašė Adelija Drukteinienė; Skuodo rajono Lenkimų seniūnija.- Lenkimai, 2000.- 103 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB, originalas – Lenkimų seniūnijoje, Lenkimų S. Daukanto pagrindinėje mokykloje]

[9] Kūryboje įprasmintas gyvenimas: apie pynėjus N. V. Kumpius / paruošė Gražina Daukantienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lenkimų filialas.- Lenkimai, 2000.- 8 p.: iliustr.- Rankraštis, neįrištas.- Nuotraukos iš asmeninio albumo.- [Saugomas Lenkimų filiale]

[10] Pažintis su S. Daukantu: [S. Daukanto atminimas Lenkimuose] / Parengė Gražina Daukantienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lenkimų filialas.- Lenkimai, 1999.- 13 p.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Lenkimų filiale]

[11] Izidorius Navidanskis: kraštotyros darbas / parengė Laura Navidanskytė; Skuodo rajono Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, 1998.- 34 p.: iliustr.- Nuotraukos iš asmeninio albumo.- Rankraštis, neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB]

[12] Julija Dvarionaitė – Montvydienė: kraštotyros darbelis / Darbo vadovė mokytoja L. Drukteinienė; Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, 1997-1998.- 8 p.: portr. – Neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB]

[13] Medžiaga apie muziką Bronių Jonušą: [prisiminimai, fotografijos, straipsniai skelbti periodikoje] / sudarė mokytoja Emilija Miltenienė; Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, [metai nenurodyti].- 75 p.: iliustr.- Neįrištas, prisiminimai – rašyti ranka.- [Saugomas Ylakių krašto muziejuje, Skuodo VB]

[14] Julijos Jurkšaitės – Batakienės gyvenimas ir kūryba: kursinis darbas / parengė Jolanta Zaleckytė; darbo vadovas M. Adomavičienė; ŠPI Dailės fakultetas.- Šiauliai, 1995.- 17 p.- Bibliogr.: p.14 (8).- Neįrištas, mašinraštis. [Saugomas Skuodo VB]

[15] Skuodo dekanas kanauninkas Pranciškus Žadeikis ir jo “Skuodo metraštis” / parengė Rymantė Šmaižienė; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 1995.- 6 [2] p.+ priedas [7 p.].- Mašinraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[16] Liaudies dailė (liaudies menininkai) Skuodo rajone nuo atmenamų laikų iki 1987 metų: diplominis darbas / parengė Juozas Vyšniauskas.- Skuodas, 1987.- 153 p.: iliustr.- Mašinraštis, įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje]

[17] Skuodo rajono liaudies menininkas Juozas Kažys: kursinis darbas / parengė Audronė Mikutaitė; darbo vadovė doc. V. Rimkus; Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, Piešimo darbų fakultetas.- Šiauliai, 1978.- 12 p.- Mašinraštis, įrištas. [Saugomas Skuodo VB]

 

947.45 Rajono istorija

[1] Sodalės kaimo istorija: iš ciklo „Mažieji Šačių seniūnijos kaimai“ / atsiminimus surinko ir užrašė Magdalena Rumbutytė – Taurinskienė; Šačių pagrindinė mokykla.- Šatės, 2013.- 121 p.: iliustr. – Neįrištas, kopija [Saugomas Šačių mokykloje, Skuodo VB, Šačių seniūnijoje]

[2] Augzeliai: žemės ir žmonių praeitis: Pataisytas ir papildytas / Parengė Janina Dobrovolskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Augzelių filialas.- Augzeliai, 2008.- 24 p.: iliustr.+ priedas [4 p.].- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Ylakių filiale]

[3] Mikytų alkakalnis. Mikytų piliakalnis / parengė Vilma Pocienė; Skuodo SVB Šliktinės filialas.- Šliktinė, 2008.- 6 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šliktinės filiale]

[4] Palšių kaimas ir jo žmonės / parengė Ona Čeponienė; Skuodo SVB Šauklių filialas.- Šaukliai, 2008.- 45 p.: iliustr.- Nuotraukos Onos Čeponienės.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šauklių filiale, Skuodo muziejuje]

[5] Barstyčių seniūnijos Laumių kaimas: medžiaga surinkta ekspedicijos „Skuodo krašto kaimų, esančių Lietuvos-Latvijos pasienyje, materialusis ir dvasinis paveldas“ metu / Darbą atliko Aldona Ozolienė; Skuodo muziejus.- Skuodas, 2006-2007.- 35 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija - [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje - originalas]

[6] Skuodo seniūnijos Kulų kaimas: medžiaga surinkta ekspedicijos „Skuodo krašto kaimų, esančių Lietuvos-Latvijos pasienyje, materialusis ir dvasinis paveldas“ metu / darbą atliko Aldona Ozolienė; Skuodo muziejus.- Skuodas, 2006-2007 m.- 39 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje – originalas]

[7] Skuodo seniūnijos Narvydžių kaimas: medžiaga surinkta ekspedicijos „Skuodo krašto kaimų, esančių Lietuvos-Latvijos pasienyje, materialusis ir dvasinis paveldas“ metu / Darbą atliko Aldona Ozolienė; Skuodo muziejus.- Skuodas, 2006-2007.- 65 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje – originalas]

[8] Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos Gėsalų kaimas: medžiaga surinkta ekspedicijos „Skuodo krašto kaimų, esančių Lietuvos-Latvijos pasienyje, materialusis ir dvasinis kultūros paveldas“ metu / darbą atliko Aldona Ozolienė; Skuodo muziejus .- Skuodas, 2006.- 97 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje – originalas]

[9] Skuodo seniūnijos Luknių kaimas: medžiaga surinkta ekspedicijos „Skuodo krašto kaimų, esančių Lietuvos-Latvijos pasienyje, materialusis ir dvasinis kultūros paveldas“ metu / Darbą atliko Aldona Ozolienė: Skuodo muziejus .- Skuodas, 2006.- 68 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija – [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje – originalas]

[10] Skuodo miesto simboliai: projektinis darbas: [privilegijos, antspaudas, herbas, vėliava] / parengė Julius Bernotas; darbo vadovė Bronė Rušinskienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2004/2005.- 22 p.: iliustr.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[11] Skuodo rajono piliakalniai: projektinis darbas / M. Raudys, J. Zalunskis; darbo vadovė B. Rušinskienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2003.- 30 p.: iliustr.- Neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB]

[12] Skuodui – 750 metų: (pranešimas teorinėje mokslinėje konferencijoje, skirtoje Skuodo miesto įkūrimo jubiliejui)/ parengė mokyt. Bronė Rušinskienė.- Skuodas, 2003.- [24] p. – Turinyje: B. Rušinskienė Apie Skuodo miesto istorijos faktus; J. Kanarskas Skuodas tarpukariu; D. Barasa „XVIII a. pabaigos Skuodo miestelėnų teisminiai ginčai“].- Neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB]

[13] Geidučių kaimas: literatūrinės kraštotyros būrelio darbas / vadovės: M. Taurinskienė, J. Bagočienė; Skuodo rajono Šačių pagrindinė mokykla.- Šatės, 2001.- 162 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[14] Gėsalų ir aplinkinių kaimų enciklopedija: [Gėsalų, Kervių, Dvaralio, Veitelių, Nuosamų, Detlaukės, Viršilų] / parengė Vida Rušinskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Gėsalai, 2001.- 67 p.: iliustr.- Nuotraukų autoriai nenurodyti.- Spausdintas leidinys. [Saugomas Skuodo VB, Gėsalų filiale, Skuodo muziejuje]

[15] Knežės kaimo istorija / parengė Stanislava Šmaižienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Aleksandrijos filialas.- Aleksandrija, 2001.- 23 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.- Nuotraukų autorė Sigita Šmaižytė. [Saugomas Skuodo VB, Aleksandrijos filiale]

[16] Išnykusio kaimo istorija: [Šniukščių kaimas] / parengė Onutė Čeponienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šauklių filialas.- Šaukliai, 2000.- 19 p.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šauklių filiale, Skuodo muziejuje]

[17] Klaišių kaimo istorija: [pasakojimai] / pasakojimus surinko ir užrašė Aušra Gadeikienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Aleksandrijos pagrindinės mokyklos biblioteka.- Aleksandrija, 2000.- [ 20] p.: iliustr., gyv. planai.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.- Kaimo gyventojų sąrašas: p. 11-20. [Saugomas Skuodo VB, Aleksandrijos pagrindinės mokyklos bibliotekoje]

[18] Augzeliai: žemės ir žmonių praeitis / Paruošė Janina Dobrovolskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Augzelių filialas.- Augzeliai, 1999.- 14 p.: iliustr.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Ylakių filiale]

[19] Skuodo miestas, žydų bendruomenė ir vidurinė mokykla: kursinis darbas / parengė Gediminas Bugaitis; VU Istorijos fakultetas.- Vilnius, 1999.- 16 p.+ priedai [7 p.].- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje]

[20] Skuodo rajono Šačių seniūnijos Šačių kaimo istorija / Nijolė Butkutė; Skuodo rajono Šačių vidurinė mokykla.- Šatės, 1999.- 25 p.: iliustr.+ priedas [16].- Neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[21] Neakivaizdinė kelionė po senuosius Šačių apylinkės vienkiemius / Nijolė Butkutė; Skuodo rajono Šačių vidurinė mokykla.- Šatės, 1998.- [20] p.: iliustr.- Neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[22] Pagramantės kaimas: literatūrinės kraštotyros būrelio darbas/ vadovė M. Taurinskienė; Skuodo rajono Šačių pagrindinė mokykla.- Šatės, [2000].- 120 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[23] Vižančių kaimo istorija / parengė Nijolė Birkantienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vižančių pagrindinės mokyklos biblioteka.- Vižančiai, 1998.- 11 p.- Mašinraštis, neįrištas.- Prisiminimų autoriai: V. Sirutienė, O. Klovienė, M. Momkienė, O. Miltenienė, D. Čižauskienė, B. Bubliauskienė. [Saugomas Skuodo VB; Vižančių filiale]

[24] Puodkalių kaimas: referatas/ autorius nežinomas.- Skuodas, 1998.- 2 p.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[25] Notėnų apylinkės glausta istorija: (pagal 1994 m. birželio mėnesio ekspedicijos Notėnuose medžiagą / sudarė Skuodo P. Žadeikio vidurinės mokyklos jaunieji kraštotyrininkai).- Skuodas, 1997.- 109 p.: iliustr.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[26] Jedžiotai: (kaimo istorija) / Adelija Vaitkutė-Gudynienė.- Vaišvydava, 1996.- 115 p.: iliustr.[kopijos].- Neįrištas, mašinraštis. [Saugomas Skuodo muziejuje, Skuodo VB]

[27] Skuodo miesto istorija: (nuo seniausių laikų iki šių dienų).- Skuodas, 1993- .-
D. 1: Nuo seniausių laikų iki 1900 m. / parengė Rimantė Šmaižienė; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- 1993.- 25 [4] p. + priedas [8 p.].- Mašinraštis, neįrištas.- Bibliogr.: p. 23-24 (50 pavad.). [Saugomas Skuodo VB]
D. 2: XX amžius.- 8 p.: iliustr. [Saugomas Skuodo VB]

[28] Skuodas Lietuvos respublikos laikais: (1918-1940 m.) / medžiagą rinko Skuodo 2-osios vidurinės mokyklos jaunieji kraštotyrininkai; vadovas mokyt. Virginijus Jokšas; Lietuvos kraštotyros draugijos Skuodo rajono skyrius.- Skuodas, 1990.- 6 p.- Mašinraštis, neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB]

[29] Skuodo miesto istorija: (iki 1940 m.): literatūros rodyklė / Aurelija Rymantė Šmaižienė; vadovė – docentė A. Miežinienė; Vilniaus universitetas.- Vilnius, 1974.- 100 p.: iliustr.- Diplominis darbas.-Mašinraštis, įrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[30] Skuodo miesto istorija nuo seniausių laikų iki 1940 metų: diplominis darbas / Irena Meškytė; vadovas doc. J. Dobrovolskas; Vilniaus valstybinis darbo raudonosios vėliavos ordino V. Kapsuko universitetas, Lietuvos istorijos katedra.- Vilnius, 1973.- 60 p.+ priedas [4] p.- Mašinraštis, įrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[31] Buržuazinių nacionalistų veikla Skuodo rajone okupacijos metais: kursinis darbas / parengė Aloyzas Vasiliauskas; VVPI Istorijos fakultetas.- Skuodas, 1970.- 20 p.- Mašinraštis, įrištas. [Saugomas Skuodo VB]

 

947.45.083 Rajonas tremties metais

[1] Notėnų kaimo tremtiniai: [tremtinių atsiminimai] / parengė ir atsiminimus užrašė Zita Stropuvienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Notėnų pagrindinės mokyklos biblioteka – filialas.- Notėnai, [ 2006].- [ 26] p.: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.- Nuotraukos iš tremtinių asmeninių archyvų. [Saugomas Skuodo VB; Notėnų filiale]

[2] Pranešė, kad nekalti: tremtinio atsiminimai / Parengė Birutė Strakšytė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Daukšių pagrindinės mokyklos biblioteka.- Daukšiai, 2000. [Saugomas Daukšių filiale]

[3] Tremtinių prisiminimai ir laiškai: [gyvenančių Skuodo miesto Gedimino, Mokyklos, Durbės gatvėse, Gėsalų ir Luknių kaimuose] / prisiminimus surinko ir parengė Daiva Gedrimienė, Judita Galdikienė; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 2000.- 75 p.: iliustr. + priedas [21 p.].- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[4] Gureckų šeimos istorija: tremties istorija / parengė Gražina Adomauskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kaukolikų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Kaukolikai, 1999. [Saugomas Kaukolikų filiale]

[5] Leiskit į Tėvynę: (tremtinių istorija) / paruošė B. Bružienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Luknių filialas.- Luknės, 1993. [Saugomas Luknių filiale]

 

947.45.09 Lietuvos Respublikos valstybingumo atkūrimas

[1] Ar viską padariau dėl Tėvynės...: Skuodo krašto žmonių, budėjusių prie Parlamento ir saugojusių ją, 1991 m. sausyje ir vėliau, ir per rugpjūčio pučą, atsiminimai, išsakyti įvairiuose susitikimuose, minėjimuose ar paskelbti spaudoje / sudarė Judita Galdikienė; Skuodo viešoji biblioteka.- Skuodas, 2013-2014 m.- 64 p.: iliustr.- Neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB]

(093) Istorijos šaltiniai, kronikos

[1] Ar pažįstame Skuodą?: [klausimynas].- 2-as, papildytas leid./ parengė mokyt. Bronė Rušinskienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2009.- [puslapiai nenurodyti].- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[2] Ar pažįstame Skuodą?: Skuodo 750 metinėms: [klausimynas] / parengė mokyt. Bronė Rušinskienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2003.- [puslapiai nenurodyti]. Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[3] Skuodo rajono kronika: 1984 m. / Parengė Irena Šteinienė; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1985.- 32 p.- Mašinraštis, neįrištas.- Rodyklės: pavardžių p. 24-28, vietovardžių p. 29, organizacijų ir kolūkių p. 30-31. [Saugomas SVB]

[4] Skuodo rajono kultūrinio gyvenimo kronika: (1972-1983) / paruošė Irena Šteinienė; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1984.- 67 p.: iliustr.- Mašinraštis, įrištas.- Rodyklės: pavardžių p. 59-62, vietovardžių p. 64-65. [Saugomas SVB]