home Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji biblioteka

Periodiniai leidiniai

Periodikos skaitykla

Periodikos skaitykla, tai erdvė, kurioje vartotojams suteikiama galimybė paskaityti periodinius leidinius, studijuoti ar dirbti.

Bibliotekoje galima skolintis ne tik knygas.  Skaityklos atvirasis periodikos fondas laisvai prieinamas vartotojams. Atvirame periodikos skaityklos fonde galima nemokamai skaityti laikraščius, žurnalus, kitus spaudos leidinius. Senesnių leidinių numeriai skolinami į namus.

Skaityklos periodinių leidinių atvirąjį fondą sudaro 83 pavadinimų žurnalų ir 10 pavadinimų laikraščių, iš viso apie 100 pavadinimų leidinių.

Leidiniai per bibliotekos informacinę sistemą neužsakomi.

Šiais metais biblioteka prenumeruoja 4 pavadinimų laikraščius ir 34 pavadinimo žurnalus.

Laikraščiai:

Mūsų žodis, Klaipėda, Lietuvos rytas, Šiaurės Atėnai.

Žurnalai:

Artuma, Ar žinai, kad?, Augalų pasaulis, Būrėja (Prie kavos), Edita (Prie kavos+ Moters patarimai), Happy 365, Iliustruotoji istorija, Iliustruotasis mokslas, IQ, Ji, Ko gydytojai tau nepasako?, Literatūra ir menas, Legendos, Mano namai, Mano sodyba, Mįslės ir faktai, Miškai, Močiutės žolelės, Moters savaitgalis, Namie ir sode, Planetos paslaptys, Prie kavos +TV, Psichologija Tau, Raktas, Ruoškime kartu, Savaitė, Savaitgalis, Sodo spalvos, Stilius, Sveikata (Prie kavos), Tarp knygų, Virtuvė nuo...iki, Žiniuonių patarimai ir kitos smulkmenos, Žmonės. 

Bibliotekos skaitykloje galite rasti ir šiuos leidinius:

Laikraščiai:

Bičiulystė, Mokslo Lietuva, Tremtinys, XXI amžius,7md, 370.

Žurnalai:

Akiratis, Archiforma, Ateitis, Baltas kambarys, Būdas, Dailė, Dainava, Donelaičio žemė, Durys, Eskizai, Ganytojas, Gimtasai kraštas, Indraja, Kardas, Karys, Kariūnas, Kelionė, Kinas, Krantai, Kultūros barai, Logos, Metai, Mogazinas, Muzikos barai, Naujasis židinys, Naujoji Romuva, Nemunas, Nepriklausomybės sąsiuviniai, Padubysio kronikos, Paukščiai, Prie Nemunėlio, Rambynas, Santara, Senvagė, Spectrum, Šiaurietiški atsivėrimai, Ta pati, Tautodailės metraštis, Teatro žurnalas, Ugdymo meistras, Valstybė, Varpai, Varpas, Viltis, Voruta, Žemaičių žemė Žiemgala, Žolynų žurnalas, Žurnalistika. 

Čia taip pat kaupiamas spaudinių archyvas.

Saugykloje saugomas ir seniausiai leidžiamo Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“, bei laikraščio „Skuodas“ archyvas.