home Skuodo rajono savivaldybės
R. Granausko viešoji biblioteka

Naujos bibliotekos statyba

Informacija atnaujinta 2021-07-09 08:31

Esama padėtis

Šiuo metu viešoji biblioteka įsikūrusi trijuose pastatuose, užimtas plotas 782 kv.m. Pagal IFLA normas su dabar turimais fondais bei kompiuterine įranga reikalingas 1675 kv. m. plotas.

Skaitytojų aptarnavimo skyrius įsikūręs antrame Kultūros centro aukšte, todėl biblioteka negali naudotis neįgalieji ir pagyvenę žmonės, nes nėra lifto. Skyriaus patalpos nepritaikytos bibliotekos veiklai, nes yra kabinetinė sistema, o tai trukdo skaitytojus aptarnauti kokybiškai, bei reikalauja daugiau darbuotojų.

Atsarginis fondas yra palėpėje įrengtose patalpose, jos nešildomos ir neatitinka priešgaisrinių reikalavimų.

Vaikų literatūros skyrius randasi Meno mokyklos patalpose, užima 89 kv.m. plotą, patalpos geros, daug vaikų, bet trūksta erdvės renginiams, žaislotekai.

2004 m. bibliotekai paskirtos 320 kv.m. patalpos trečiame pastate , kurios kapitaliai suremontuotos 2005 m. pavasarį, įsikurta jose birželį. Čia įsikūrė Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyrius bei administracija.

Tiesa, dabar turimos visos patalpos yra gerai suremontuotos, darbui sąlygos normalios.

Patalpos skirtinguose pastatuose labai trukdo viešosios bibliotekos darbui, sprendžiant darbinius klausimus tenka vaikščioti iš vieno pastato į kitą, nuo to kenčia darbo efektyvumas, brangsta bibliotekos išlaikymas.

Kas nuveikta

Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka į Lietuvos bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 m.m. programą nebuvo įtraukta, nei renovuoti turimas patalpas, nei naujo pastato statybai.

2000 m. bibliotekai įdiegus LIBIS programą, bei išplėtus paslaugas – atidarius interneto skaityklą, tapo opus patalpų klausimas. Trūkstant patalpų teko ieškoti kitokių sprendimų.

2004 metais kartu su savivaldybės administracija pradėtos derybos dėl AB banko NORD/LB pastato pirkimo, kurio plotas 1035 kv.m. Derybos vyko du metus , savivaldybės taryba buvo pritarusi pastato pirkimui, tačiau bankas jį pardavė Teisingumo ministerijai.

2006 m. pradėti žygiai ir darbai dėl bibliotekos naujo pastato statybos įtraukimo į „Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 m.programą“. 2006-05-04 savivaldybės taryba sprendimu Nr.T9-79 pritarė viešosios bibliotekos naujo pastato statybai.

2007 metų pavasarį Kultūros ir Finansų ministerijoms pristatytas naujo pastato statybos investicinis projektas, kurį rengė UAB “Inžinerinė mintis“, projekto vertė 8,3 mln. Lt.

2008-04-24 savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T9-64 nuspręsta rengti detalųjį planą žemės sklypui suformuoti viešosios bibliotekos naujo pastato statybai. Turgaus bei S.Dariaus ir S.Girėno gatvių sankryžos esančiame sklype /šalia autobusų stoties/, bei rengti techninį statybos projektą. Techninio projekto ir detaliojo sklypo plano rengimo konkursą laimėjo ir ruošė UAB „Banduva“ Vilniaus padalinys. Plano ir projekto sąmatinė vertė 210 000 lt.

2009-07-30 savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T9-135 patvirtintas parengtas, nustatyta tvarka suderintas, viešai apsvarstytas ir teritorijų planavimo priežiūros institucijų patikrintas 0,8 ha ploto visuomeninės paskirties žemės, esančios prie Turgaus g. bei S.Dariaus ir S.Girėno g. sankryžos Skuode detalusis planas.

Skuodo rajono savivaldybės skelbtą atvirą viešą konkursą pastato statybai laimėjo UAB „Rotonda“ iš Šiaulių, statybos vertė 4,2 mln. Lt., statybos trukmė 4 metai. 2009 metais darbų atlikta už 240 000 Lt.

Viešosios bibliotekos naujo pastato statybos Skuode projekto priežiūrą atliks UAB „Banduva“

Viešosios bibliotekos naujo pastato statybos Skuode darbų techninę priežiūrą atliks vadovė Virginija Skiudulienė.

2010 metais Kultūros ministerija bibliotekos pastato statybai skyrė 200 000 Lt.

2011 metais Kultūros ministerija bibliotekos pastato statybai skyrė 250 000 Lt.

2012 metais Kultūros ministerija bibliotekos pastato statybai skyrė 300 000 Lt, įsisavinta 238 400 Lt.

2013  metais Kultūros ministerija bibliotekos pastato statybai skyrė 400 000 Lt, įsisavinta 250 054 Lt.

2014  metais Kultūros ministerija bibliotekos pastato statybai skyrė 1 000 000 Lt, įsisavinta 1 000 000 Lt.

Nuo 2014 metų Viešosios bibliotekos naujo pastato statybos Skuode projekto priežiūrą atliks UAB „Telšių statyba“.

2015 metais Kultūros ministerija bibliotekos pastato statybai planuoja skirti 202 734 Eur.

Naujas pastatas bus dviejų aukštų, keturkampis, su atviru vidaus kiemu. Pastato bendras plotas 2590 kv.m.

Sklypo plotas 0,50 ha.